Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 96. Yıl Dönümünü Kutluyoruz

Yazar- MO İstanbul 29 Ekim 2019 Salı

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartız ulusun olduğu anlayışı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96.kuruluş yıl dönümünü, halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gasp edildiği; Cumhuriyetin birikim ve kazanımlarının ortadan kaldırıldığı koşullarda karşılamaktayız.

Ülkemizin, uygarlık yolunda ilerleme hedefinden uzaklaştırıldığı bu dönemde; laik demokratik parlamenter sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi; bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Cumhuriyetle birlikte; eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alanda başlatılan çağdaşlaşma süreci kazanımlarını; hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın geriye döndüremeyeceği bilinci ve inancıyla, meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 29 Ekim 2019 Salı