Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 94. Yıldönümünü Kutluyoruz

Yazar- MO İstanbul 28 Ekim 2017 Cumartesi

29 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94.kuruluş yıldönümünü; çağdaşlaşma ve uygarlaşma karşıtı uygulamaların arttığı; laik, demokratik parlamenter sistemin zayıflatıldığı ve bütün siyasi yetkilerin bir kişide toplandığı; yasama, yürütme ve yargı arasında erkler ayrılığı ilkesinin yok sayıldığı; Cumhuriyetin birikim ve kazanımlarının, kültürel mirasının ortadan kaldırıldığı koşullarda karşılamaktayız.

Ülkemizin, pozitif bilim ilkelerine dayalı uygarlık yolunda ilerleme ve gelişme hedefinden uzaklaştırıldığı bu dönemde; Cumhuriyetle birlikte başlatılan eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alanda çağdaşlaşma süreci kazanımlarının geriye döndürülemeyeceği bilinci ve inancıyla, meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 28 Ekim 2017 Cumartesi