Basın Duyurusu: İktidarın Adalet Nöbetlerine Hukuksuz Müdahalelerini Reddediyoruz

Yazar- MO İstanbul 29 Temmuz 2022 Cuma

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Y. Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi önceki dönem yönetim kurulu başkanı Tayfun Kahraman hakkında hukuka uygun olmayan kararla verilen cezalara karşı, Gezi’ye ve ‘’herkesin düşünce ve kanaatlerini, söz, yazı, resim ve başka yollar ile tek başına veya toplu olarak, açıklama ve yayma hakkını” güvence altına alan Anayasa hükmü uyarınca kullandığımız demokratik haklarımıza, tüm engellemelere rağmen sahip çıkıyoruz.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile somut kanıt olmadan ve tamamı ile hukuka aykırı olarak verilen kararın bozulacağına olan inancımız ile bu hukuksuzluğu protesto etmek, arkadaşlarımıza destek olmak amacı ile “Adalet Nöbetleri” tutuyor ve bu amaçla etkinlikler düzenliyoruz. Demokratik bir hak kullanımı olan bu nöbetlerin ve etkinliklerin suç niteliği bulunmamaktadır. Savcılık talimatıyla; arkadaşlarımızın serbest bırakılması için sesimizi duyurmak amacıyla kendi binamıza astığımız pankartların indirilmesi hukuka aykırıdır. Demokratik haklarımız engellenmektedir.

Siyasi iktidarın demokratik haklarını kullanan yöneticilerimiz ve üyelerimiz üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskıları kabul etmiyoruz. Yargı kararları iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verilir. Hukukun ve yargı organlarının siyasi çıkarlara alet edilmesi kabul edilemez.

Demokratik hak taleplerimizi hayata geçirmek, sesimizi ülkenin her yanına duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm baskılara ve antidemokratik koşullara rağmen, özgürlüklerimizden, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan inancımızdan asla ödün vermeyeceğiz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği’ne asılan pankart nedeniyle Savcılığın talimatı ile Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güdü hakkında soruşturma başlatılarak kurulmak istenen baskıya karşı hep birlikte direneceğiz. Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde hukuksuz yargılamalara, hukuka uygun olmayan yargı kararlarına karşı Anayasada tanınan demokratik hak ve yollarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bu vesile ile bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda mimarlık, kent ve çevre mücadelelerimizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 29 Temmuz 2022 Cuma