Basın Açıklaması: İstanbul’un İradesi İlan Edilmelidir!

Yazar- MO İstanbul 10 Nisan 2019 Çarşamba

10.04.2019

31 Mart 2019 günü tüm Türkiye’de Yerel Yönetim Seçimleri yapılmış ve İstanbul Kent Yönetiminde 25 yıllık bir dönemin kapanarak yeni bir dönemin açıldığı görülmüştür.

Seçimin üzerinden on gün geçmiş olmasına ve olağan tüm itiraz mekanizmaları tüketilmiş olmasına rağmen, yurt genelinde muhalif partilerce kazanılmış pek çok belediye başkanlığı seçim sonucunun yanında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu da kesinleştirilerek mazbata teslimi henüz yapılmamıştır.

Seçim sürecinde, yaygın medyayla birlikte tüm kamu kaynaklarını ve kurumlarını adeta parti organı gibi kullanıp seçim hukukunu çiğneyenler, İstanbul’daki seçimin kaybına yine de engel olamayınca bu kez seçimin kaçınılmaz sonucunu türlü itirazlarla değiştirmeye ve geciktirmeye çalışmışlardır. Bunun da işe yaramadığı görüldüğünde, kendi sorumluluklarındaki seçim güvenliğini bahane ederek -kaybettikleri netleştikten sonra- seçimde şaibe aramak gibi tuhaf yollara meyletmeleri tüm kamuoyu tarafından endişe ve ibretle izlenmektedir.

İstanbul gibi tarihi binyıllara yayılan bir kentin iradesinin bu şekilde manipüle edilmesine izin verilmemeli ve Seçim Kurulu tarafından İstanbul’un iradesi ilan edilmelidir.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak; seçim sürecinin takipçisi olacağımızı, her zaman olduğu gibi önümüzdeki yeni dönemde de mesleğin ve meslektaşların olduğu kadar, kentin ve kentlinin haklarına da duyarlı şekilde kent mücadelelerinin yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 10 Nisan 2019 Çarşamba