Bağımsızlık mücadelesinde kazanılan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünü kutluyoruz

Yazar- MO İstanbul 18 Mart 2024 Pazartesi

Yaşadığımız toprakların işgaline karşı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Zaferi’nin 109.Yıldönümünü kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu anlayışı ile kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında; Cumhuriyet devriminin eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki çağdaşlaşma süreci kazanımlarının geriye döndürülmesi çabalarının kabul edilemez olduğunu önemle vurguluyoruz.

Laik demokratik parlamenter sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi; eşitlik, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, insancıl ve onurlu bir yaşam hakkı talepleriyle bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Mimarlar Odası olarak; tarihsel, bilimsel ve kültürel gelişimin durdurulamayacağı, çağdaşlaşma sürecinin geriye döndürülemeyeceği bilinci ve umuduyla Çanakkale Zaferi’nin 109. yılını kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 18 Mart 2024 Pazartesi