50. Yılında “1.Milli Fiziki Plan Semineri”

Yazar- MO İstanbul 22 Ekim 2018 Pazartesi

Bu yıl; bundan elli yıl önce ilk kez “22-24 Ocak 1968”de Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ve ilkeli planlama kültürüne katkısı olan “1.Milli Fiziki Plan Semineri”nin “50. yılı…”

1961 sonrasında (DPT) Devlet Planlama Teşkilatı kontrolünde başlatılan “5’er yıllık kalkınma planlamaları” sürecinin, ikincisinin ortalarına denk gelen ve planlamanın ülke-bölge-alt bölge, vb. silsilesiyle birlikte planlamanın bütün ve parça arasındaki nicelik ve nitelik temelli sorgulamaları ve arayışları konusunda yapılmış değerli bir çalışma…

Bu panel/forum’da 1968 tarihinde “TMMOB Mimarlar Odası’nın 1.Milli Fiziki Plan Semineri 1968’in Hazırlık Komitesi Üyesi” olan Prof.Dr. İlhan Tekeli; o günden bugüne gelen süreci karşılaştırmalı olarak değerlendirecek…

Ve ardından forum bölümü katılımcılarının soruları ve katkılarıyla devam edecek…

“1.Milli Fiziki Plan Semineri-1968”in PDF formatındaki kitabına buradan ulaşabilirsiniz…

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları(EKA)

Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu(MBÇK)

 

 

50. YILINDA

“1.MİLLİ FİZİKİ PLAN SEMİNERİ-1968”

Tarih: 10 Kasım 2018 Cumartesi

Saat: 13.00-18.00

Yer: Kemankeş Cad. No: 31, Karaköy / Beyoğlu

Açılış Konuşması

Esin Köymen

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Saat: 13.00-13.15

Sunuş

Prof.Dr. İlhan Tekeli

“22-24 Ocak 1968, 1.Milli Fiziki Plan Semineri,

TMMOB Mimarlar Odası Düzenleme Komitesi Üyesi”

Saat: 13.15-14.45

-Ara-

Forum

Saat:15.00-18.00

Forum Kolaylaştırıcısı

Doç.Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu

TMMOB Şehir Plancıları Odası

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Kapanış:

18.00

Ve sohbete devam…

Yazar- MO İstanbul 22 Ekim 2018 Pazartesi