2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yazar- MO İstanbul 20 Şubat 2024 Salı

Değerli Meslektaşımız,

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 Şubat 2024 tarih ve 32466 sayılı Resmi Gazete’de, “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.

MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tebliğe buradan erişebilirsiniz.

Yazar- MO İstanbul 20 Şubat 2024 Salı