2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yazar- MO İstanbul 16 Şubat 2023 Perşembe

Değerli Meslektaşımız,

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 Şubat 2023 tarih ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de, “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211-3.htm

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 16 Şubat 2023 Perşembe