2023 Yılı Ödentileri ve Belge Harçları Belirlendi

Yazar- MO İstanbul 2 Aralık 2022 Cuma

Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2022 tarihli ve 48/13 sayılı kararı ile

1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi 200,- TL
Yıllık üyelik ödentisi 960,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 18.000,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 18.000,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret 2.500,- TL
SM / SMB mühürü ücreti 300,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti 100,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti 150,- TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 300,- TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 300,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 2 Aralık 2022 Cuma