“2023 Yılı Avrupa Mimarlık Ödülü” Gezi Tutuklularına Verildi

Yazar- MO İstanbul 19 Eylül 2023 Salı

2010 yılından bu yana The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies ve The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design tarafından her yıl mimarlığa katkı sağlamış saygın isimlere verilen Avrupa Mimarlık Ödülü (European Prize for Architecture), bu yıl Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’a verildi.

Mimarlığın dünya tarihine ve kültürüne katkısını sürdürmek, insani ve sosyal yönleriyle gelişimini sağlamak ve mesleğe teşvik etmek üzere verilen ödül, önceki yıllarda Santiago Calatrava, Alessandro Mendini, Christoph Ingenhoven gibi isimlere verilmişti.

Ülkemizde yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran merkezi ve yerel yönetim politikalarına karşı; eşitlik, insan hakları, demokrasi, “insancıl, onurlu, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkı” taleplerini yükselten en özgün kentsel muhalefet hareketi 2013 yılında yaşanmıştı.

Topçu Kışlası’nın yeniden inşasını da içeren Taksim Meydanı ve Gezi Parkı Projesi ile imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına karşı, Taksim Meydanı’nın değerlerinin korunması için görevlendirilen meslek odalarının temsilcileri, hukuksuz ve dayanaktan yoksun bir şekilde açılan davalarla suçlandı.  2015 ve 2020 yıllarında iki kez beraat etmelerine karşın, verilen beraat kararları 2021 yılında evrensel hukuk normlarına ve yerleşik yargı usullerine aykırı biçimde bozuldu.

Gezi Parkı’nda imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına karşı çıkan meslek odalarının temsilcileri TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası avukatlarından Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman hakkında 18’er yıl hapis cezası verilerek tutuklandılar.

TMMOB Mimarlar Odası olarak; doğal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmakta kararlı olduğumuzu, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için mücadeleye devam edeceğimizi, Gezi’nin bütün değerleri ve arkadaşlarımız için adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerimizin takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Yazar- MO İstanbul 19 Eylül 2023 Salı