2020 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Yeninin İzleri”

Yazar- MO İstanbul 23 Temmuz 2019 Salı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2020 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması

“Yeninin İzleri”

YARIŞMANIN AMACI

Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar Birliği UIA’nın öncülüğünde tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanıyor. Biz de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, her yıl Dünya Mimarlık Günü programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, belli bir tema çerçevesinde “Ajanda Fotoğraf Yarışması” düzenliyor ve yarışmanın sonuçlarını sergiliyoruz.

YARIŞMANIN TEMASI

Her şey zamanın akışıyla değişir.

Her yeni, zamanla eskiye dönüşür ya da eskiler yeniden doğar bazen.

Her yeni, bir eskinin üzerine inşa eder kendini; bazen uyumlu ama sakince, bazen bir başkaldırıyla kendini göstermeye çalışırcasına… Her eski ve her yeni, önüne iyi ve kötü sıfatlarını alsa da, karşılaştırıldıklarında ne iyi ne de kötüdür aslında. Eski ile yeninin, zamanın akışına yayılan dansı bu sıfatlarla geçiştirilmek yerine daha uzun cümleleri hak edecek kadar zengindir.

Yeni nedir? Hiç kullanılmamış, ortaya çıkışının üzerinden çok zaman geçmemiş olan mı? Eskinin yerine gelip henüz yeni başlamış olan mı? O güne değin hiç görmediğimiz, düşünmediğimiz, söylemediğimiz mi? Daha öncekilerden farklı, tanınmayan ve bilinmeyen mi? Yoksa en sonuncu mudur? Yeni, eskiyle dans ederken ortaya çıkarttığı figürler olmadan, tek bir cümleyle tanımlanabilir mi?

Zaman, insan topluluklarını, çevre koşullarını, ekonomik ilişkileri, iletişim biçimlerini, siyaseti, sanatı, bilimsel verileri de önüne katıp hızla akarken, kentler, mahalleler, sokaklar, kıyılar değişir. Zamanın katmanları arasında aslında tüm eskiler yenidir.

Geriye izler kalır.

Şimdi eski olan yeninin izleri…

Eski olanın yeniden doğuşunun izleri…

Yeni izler çıkar.

Gelecek hayalimizin izleri…

İzler her şey gibi zamana yayılır…

Eskidedir belki yeninin izleri…

Bu yıl 21’incisi düzenlenecek Ajanda Fotoğraf Yarışması temasını “Yeninin İzleri” olarak belirledik. Zamanın neresinde olursa olsun, “yeninin izleri”ni tek bir cümle ile değil, kameranın ardındaki gözün yorumuyla açığa çıkarmak ve belgelemek için fotoğraflarınızı bekliyoruz.

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım Koşulları:

– Yarışmaya, Türkiye’de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.

– Analog fotoğraflar sayısal ortama aktarılarak, CD/DVD’ye kaydedilmiş olarak ya da e-posta yolu ile gönderilmelidir.

– Dijital (sayısal) fotoğraflar ise uzun kenarı 40 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg formatında gönderilmelidir.

– Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

– Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.

– Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:

Katılımcılar, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve fotoğraf numaralarını dosya adına yazmalıdırlar. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası, çekildiği yer ve tarih bilgisi ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD/DVD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.

C- Fotoğrafların Gönderilmesi:

Fotoğraflar posta ya da e-posta yoluyla gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. E-posta yolu ile gönderilecek ise katılım formu imzalanarak posta yolu ile ya da elden teslim edilmelidir. Katılım formu gönderilmeyen fotoğraflar yarışmaya dahil edilemez.

Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarfın, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek gönderilmesine özen gösterilmelidir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ

Duyuru : 23 Temmuz 2019 Salı

Son Katılma Tarihi : 27 Eylül 2019 Cuma

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 30 Eylül 2019 Pazartesi

Sonuçların Açıklanması : 4 Ekim 2019 Cuma

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 22 Ekim 2019 Salı

Sergi Süresi: 22 Ekim – 31 Ekim 2019

Ödül Töreni ve Sergi Alanı:

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

SEÇMELER

Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2020 yılı ajandası için seçilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):

Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı)

Didem Engin (Fotoğrafçı)

Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı)

Şeniz Kabadayı  (Fotoğraf Sanatçısı)

Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı)

Hüsnü İlham Tibet (Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)

Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)

TELİF HAKLARININ DEVRİ

– Katılımcı, dereceye giren ve özdeş ödül kazanmış olan fotoğrafların “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Ödül alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.

– Ödül alan fotoğraflar Oda tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü : 4.000.-TL

İkincilik Ödülü : 3.000.-TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000.-TL

En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri) : 200.- TL.

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm katılımcılara “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi” verilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ

41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD/DVD’ler imha edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ ve BAŞVURU

Hilal DURU NEBİOĞLU

E-posta: fotoyarisma@mimarist.org

Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31

34425 Beyoğlu – İstanbul

http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Katılım formu için buraya tıklayabilirsiniz.

 

 

Yazar- MO İstanbul 23 Temmuz 2019 Salı