“19 MAYIS’IN 100 YILLIK İZLERİ” MİMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar- MO İstanbul 22 Mayıs 2019 Çarşamba

22 Mayıs 2019

18 Mayıs 2019 / Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Mimari ve kültürel mirasın korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, Mimarlar Odası Samsun Şubesi Konferans Salonu’nda “19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri” Mimarlık ve Kent Sempozyumu düzenlendi. Mimarlar Odası tarafından milli mücadelenin ilk adımının atılmasının 100. yılında düzenlenen, Samsun kentinin tarihsel önemini sosyal ve kültürel bağlamda ele alan etkinlikte, modernleşme yolculuğunun başlangıçtan günümüze olan serüveni kent ölçeğinde ve kentliyle ilişkili olarak izlenebildi.

Sempozyum Mimarlar Odası Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu ve Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu’nun açılış konuşmaları ile başladı.

“100 Yıllık Mimarlık ve Kentleşme Politikaları” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Ruşen Keleş yürütücülüğünde, Dr. Doğan Hasol, Prof. Dr. F. Cânâ Bilsel, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan; “Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlığa Yaklaşım ve Planlama”, “Toplumsal Modernleşmenin Mekânları: Gençlik, Spor ve Kültüre Adanmış Parklar” ve “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdi.

“Geçmişten Günümüze Samsun ve Mimarlık” başlıklı ikinci oturumda Y. Müh. Mimar Haluk Gürkan yürütücülüğünde, Prof. Dr. Derya Oktay, Şehir ve Bölge Y.  Plancısı A. Saffet Atik, Y. Müh. Mimar Embiya Sancak; “Samsun ve Kent Kimliği: Değişim Bağlamında İrdelemeler”, “Samsun ve Yakın Çevresinin Mekân Organizasyonu ve Yerleşme Sistematiğinin Kronolojik Değerlendirilmesi” ve “Kurtuluş’a İlk Adım Sonrası Kullanılan Kent ve Yapı Mekânları”na dair sunuşlarını paylaştılar.

“Geçmişten Geleceğe Kent Belleği” başlıklı üçüncü oturumda mimar Erkan Karakaya yürütücülüğünde, ulaşım plancısı Erhan Öncü, Prof. Dr. Ahmet Melih Öksüz, Doç. Dr. Zeynep Eres; “Samsun’a ve Samsun’da Ulaşımın Kentleşmeye Etkileri”, “Kentsel Belleğin Erozyonu: Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası Üzerinden Bir İrdeleme”, “Toplumsal Bellekte Cumhuriyetin Köy Mimarlığının İzleri” başlıklı sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Oturumların ardından Samsun Şubesi Başkanı İshak Memişoğlu yürütücülüğünde düzenlenen 100. Yıl Gençlik Forumu bölümünde son söz gençliğe bırakılarak, Mimarlar Odası öğrenci temsilcilerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci temsilcisi Muhammet Enes Öksüz, Karabük Üniversitesi öğrenci temsilcisi Önder Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci temsilcisi Büşra Gecal ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Meltem Peker, Asiye Ece Sığırtmaç, Betül Beyza Çıtır, Kerem Bütüner, Göker Öncel görüşlerini belirtti.

17 Mayıs 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilen “Mimarlık Müzesine Doğru” sergisi ve“19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri” Mimarlık ve Kent Sempozyumu’na yönelik olarak hazırlanan “Eski Samsun Fotoğrafları” sergisi Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nde 24 Mayıs 2019 tarihine dek ziyaret edilebilir.

Yazar- MO İstanbul 22 Mayıs 2019 Çarşamba