1 Mayıs Baskı ve Gözaltılarını Kınıyoruz!

Yazar- MO İstanbul 1 Mayıs 2020 Cuma

 

1 Mayıs Emek, Mücadele ve Dayanışma Gününde; emekçilere uygulanan baskılara ve haksızlıklara karşı en temel insan haklarını kullanarak Taksim Cumhuriyet Anıtı’na yürüyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yöneticileri ve yurttaşlar gözaltına alınmıştır.

Mimarlar Odası olarak; eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve insanca yaşam talebinin baskı yöntemleriyle yasaklanması girişimlerini reddediyoruz. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanan DİSK Yöneticilerinin ve yurttaşların gözaltına alınmalarını, çalışanların hak ve çıkarlarını koruyan meslek kuruluşlarının ve sendikaların toplum nezdinde karalanmasına ve hedef gösterilmesine yönelik açıklamaları kınıyoruz.

Değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 1 Mayıs 2020 Cuma