Şehir Plancısı Büşra Kaleli Yalnız Değildir

Yazar- MO İstanbul 23 Ağustos 2017 Çarşamba

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu bugün Büyükçekmece Belediyesi önünde işten çıkarılan şehir plancısı  Büşra Kaleli için basın açıklaması düzenledi.

Büşra Kaleli için yapılan basın açıklamasına Büyükçekmece Belediyesi zabıtaları müdahale etmeye çalışarak pankartı yırttı. Yapılan müdaheleye rağmen kadın komisyonu basın açıklamasını tamamlayarak, sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Basın açıklaması metni;

Kadın Mühendisler, Mimarlar, Plancılar Var!

Kadın düşmanlığı her gün beslenir hale geldi. Tacizciler, tecavüzcüler, katiller cezasız bırakıldı, iyi halden faydalandı. Böylelikle kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri hız kesmedi. Kadın düşmanlığı çeşitlenir oldu. Kadınlar şort giydiği için, kahkaha attığı için, sigara içtiği için hedefte artık.

AKP iktidarının 15 yıldır büyüttüğü kadın düşmanlığı ve kadına yönelik ayrımcılıkla birlikte kadın emeği sömürüsü de büyüdü. Kadınlar için esnek istihdam paketleri düzenlendi, kadın emeği ile ilgili düznelemeler torba yasalara sıkıştırıldı. Kadınların hem ev işini, çocuk bakımını, yaşlı bakımını üstlenebilmeleri, hem de esnek çalışmaları öngörüldü bu düzenlemelerde. Yani kadın istihdamı denilince sosyal güvenceden yoksun ucuz emek geldi hep sermayenin ve yönetenlerin aklına.

Kadın emeğini yok sayan, kadın düşmanı, cinsiyetçi ayrımcılığa bir örnek de İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nden geldi. Büyükçekmece Belediyesi yönetimi kadın şehir plancısı çalıştırmak istemedi. Belediyenin hizmet aldığı taşeron firma Master Gayrı Menkul ve Şehircilik Hizmetleri de belediye imar müdürlüğündeki çalışanı, şehir plancısı Büşra Kaleli’yi 1 Eylül’de işten çıkaracağını söyledi.

Meslektaşımız, şehir plancısı Büşra Kaleli bu haksızlığa karşı çıkınca, mesleğine, emeğine sahip çıkacağını ifade edince, bu sefer de Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak’ın tehdidine, hakaretine maruz kaldı.

Bugün burada, Büyükçekmece Belediyesi önündeyiz çünkü Büşra Kaleli yalnız değil. Çünkü evde, sokakta, dolmuşta, işyerlerimizde uğradığımız ayrımcılığı, şiddeti kabul etmiyoruz.

‘Ofiste, şantiyede, plazada, madende, belediyede kadın mühendisler, mimarlar, plancılar var!’ demeye geldik. Çalışma hayatında cinsiyetçi uygulamalara karşı mesleğimiz ve emeğimiz için mücadelemiz ve dayanışmamız büyüyor, duyurmaya geldik.

Henüz işe girmek üzere gittiğimiz mülakatlarda karşılaştığımız cinsiyetçi sorulara,

Erkeklerce belirlenen kadınlara uygun iş pozisyonlarına,

Erkek çalışma arkadaşlarımızla aynı işi yapsak bile düşük ücretlerle çalıştırılmaya,

Hamile olduğumuz için ya da herhangi bir sebeple kolaylıkla işten çıkarılmaya,

Ve hatta kadın olduğumuz için çalışma hakkımızın, yaşam hakkımızın yok sayılmasına izin vermeyeceğiz.

İşyerlerimizde, yaşam alanlarımızda tacize, hakarete, mobbinge izin vermeyeceğiz, emeğimize sahip çıkacağız.

Çalışma yaşamındaki cinsiyeçi uygulamalara, yaşam alanlarımızdaki kadın düşmanlığına karşı kadın dayanışmasıyla direneceğiz, eşit ve özgür bir yaşam kuracağız.

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

Yazar- MO İstanbul 23 Ağustos 2017 Çarşamba