Kardelen Kamişli Yalnız Değildir!

Yazar- MO İstanbul 15 Eylül 2020 Salı

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 7 Eylül 2020 tarihinde Kırıkkale’de kaldığı otelde odasına izinsiz biçimde giren bir erkeğin tacizine uğrayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli hakkında basın açıklaması yaptı.

Kardelen Kamişli Yalnız Değildir!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi kadın meslektaşımız Kardelen Kamişli iş nedeniyle bulunduğu Kırıkkale’de 08 Eylül 2020 tarihinde konakladığı Carmine Hotel’de, gece yarısı odasına giren bir erkeğin tacizine ve saldırısına uğramıştır.

Seyit Muhammet Sarı adlı saldırgan hakkında kolluk kuvvetlerine şikâyetçi olmasına rağmen şikayetinin gereği yerine getirilmemiş, üstelik tekrar çağırdığı kolluk güçlerince şikayetini geri alma ve “barıştırılma” önerisi ile karşı karşıya kalmıştır. Ne yazık ki ancak, meslektaşımızın kararlı ve ısrarlı tutumu üzerine bir soruşturma yürütülmesi mümkün olabilmiştir.

Her odaya özel olması gereken giriş kartının üçüncü bir şahış tarafından nasıl kullanılabildiği bir muammadır!  Bu nedenle; otel sahibi ve görevlilerinin de soruşturma kapsamına alınması gerekmektedir.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki; mühendis, mimar, şehir plancı kadınlar mesleklerinin doğası gereği şantiyelerde, maden ocaklarında, fabrikalarda, işletmelerde zaten zor koşullarda çalışırken, zaman zaman toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı taciz, şiddet ve benzeri tutumlarla karşı karşıya kalabilmekte, bu da yetmezmiş gibi böylesi durumlarda güvence olması gereken resmi görevlilerin duyarsızlıkları ile uğraşmaktadırlar.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak; özel hayatın gizliliğini ihlal eden saldırgana karşı cesaret ve kararlılığını hiç kaybetmeden olayın üzerine giden meslektaşımız Kardelen Kamişli’yi yürekten kutluyoruz.

Bu olayda elbette ki arkadaşımızın yanındayız.

Suçu, ihmali ve sorumluluğu olanların bir an önce cezalandırılmasını talep ediyor ve olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz…

Yaşasın Kadın Dayanışması!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

Yazar- MO İstanbul 15 Eylül 2020 Salı