• TARİHÇE

 • HERHANGİ BİR OKULDA
  MSR PROGRAMI
  MİMAR ADAYLARI TARAFINDAN NASIL BAŞLATILIR ve UYGULAMAYA GEÇER?..
  .

 • MSR GRUPLARI LİSTESİ

 • NELER YAPABİLİRSİNİZ, "MSR GRUBU"NUZLA BİRLİKTE?

 • ŞUBAT 2004 TARIHINDE MSR OKUL KOORDİNASYONLARI OLUŞUM ve GİRİŞİM SÜRECİNDE DURUM

 • MİMAR ADAYLARI OLARAK MEZUN OLDUĞUNUZDA
  ÜYE OLACAĞINIZ MESLEK ODANIZI TANIYOR MUSUNUZ?


 • KAYIT DEFTERİ

 • İLETİŞİM
 •  

  Mimarlık Mesleği Üzerine Bir Doktora Tezi ve

  Bu Teze Küçük Bir Katkı  

  İlker Ertuğrul 

  Mimarlık eğitimini sorgularken, fikirler üretirken, zorlukların ve sorunların dile getirilmesine çalışırken, bir anda mimarlık eğitiminin bir doktora tezi oluverişini duymak, bu sürecin içinde yer alan herkes için gurur verici olsa gerek. Çünkü bir meslek insanı olarak bu mesleğe yapılabilecek en önemli katkılardan biri de o mesleğin oluşturulmasındaki doğru ve yanlışları tartışmak, değerlendirmek, eksik yanlarını tespit etmek ve mesleğin bir adım daha ilerlemesi için gerekli araştırmaları kapsayan ciddi bir emek sarf etmektir.

  Öncelikle böyle bir konuyu ele alışı nedeniyle Sayın Tonguç Akış’a teşekkürlerimizi sunuyorum hepimiz adına.

  ODTܒde doktora öğrencisi olan Tonguç Akış’ı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yanı sıra yüzme sporundaki başarılarıyla da tanıyoruz. Ankara’da kamusal alanlarla ilgili çalışmaları da bulunan Akış, bugünlerde doktora tezi olarak, ne mutlu ki, “mimarlık mesleği”ni seçmiş ve araştırmaları sırasında, ne mutlu ki, bana rastlamış. Kendisiyle kısaca mesajlaşmamızın ardından bana bazı sorular yöneltti ve bu sorular üzerinden mimarlık öğrencilerini ele alan çalışmalardan söz edebileceğimi, bu sorular üzerine yoğunlaşarak bir değerlendirme yapabileceğimizi söyledi.

  Beş başlıkta yönelttiği sorular, mimarlık eğitiminin beş noktasından “dalış” yapıyor adeta. Mimarlıkla ilgili kısa geçmişimle bu sorulara ne kadar cevap verirsem o ölçüde kendisine yardımcı olacağımı düşünüyorum. Geçtiğimiz dört yıl içerisinde mimarlık öğrencilerinin düzenlemiş olduğu ulusal birçok etkinliğe katılmış olmam nedeniyle son dört yılda gelinen (ya da gelinmek istenen) nokta konusunda bir parça olsun faydalı da olabilirim umarım. Eğer faydalı olabilirsem ne mutlu bana ve ne mutlu mimarlık mesleğinin geleceğine. 

  Mimari Stajda Rotasyon programı (MSR) nasıl bir geçmişle kuruldu? Hangi amaçlarla, hangi deneyimleri yeniden kullanarak, hangi deneyimleri yeniden kurmayı amaçlayarak?

  2002 yılında girdiğim mimarlık fakültesinin birinci yaz tatilinde tanışmamla başladığım MSR süreci, mimarlık mesleği adına içinde bulunduğum ilk oluşum diyebilirim. Ancak bu oluşumun geçmişi benden çok daha eskilere dayanıyor tabii ki.

  Yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da dile getirdiği gibi, Mimarlar Odası meslek örgütü, kurulduğu günden bugüne öğrencileri bünyesinde barındıran ve “mesleğin geleceği” olarak adlandırdığı öğrencilere her zaman sahip çıkan bir kuruluş denebilir.

  Mimarlık mesleğinin geçmişini çok çok eskilere, Romalılara, Antik Yunanlılara, hatta Mısırlılara ve hatta birçok tanımda yer aldığı gibi insan çağının ilk zamanlarında barınma - mekân ihtiyacının ortaya çıkışına kadar uzandırmak mümkün. MSR oluşumu da, bunun öncesi ve sonrasındaki oluşumlar da ancak mimarlığın bir “eğitim sistemine” dönüşmesine kadar dayandırılabilir. Batılılaşmanın ilk hareketleri olarak Sanayi-i Nefise Mektebi’nden Cumhuriyet dönemine, sonraki yıllarda akademilerin fakültelere dönüştürülmesine ve YÖK’le birlikte çok farklı biçimlere sürüklenen “sığdırılmış” eğitim sürecinde MSR gibi oluşumlar, meslek örgütlerinin kurulması ihtiyacı ile eş zamanlı olarak ortaya çıkmış denebilir.

  Sadece mimarlıkla sınırlı kalmayarak birçok meslek, ülkenin ihtiyacı ve geleceği doğrultusunda değil, siyasi amaçlar doğrultusunda yönlendirilmiş ve biçimlendirilmiştir, demekten de hiç çekinmiyorum. Çünkü asıl amaç bir mesleki kaliteyi ortaya koymak olsaydı, bugün hiçbir altyapısı olmadan ve temel ihtiyaçları karşılanmadan onlarca üniversite açılmaz, bu üniversiteler içinde zoraki bölümler oluşturulmazdı. Belirli mesleklere yönlendirmeler yaparak, puan ve sınav usulleriyle sürüklendirerek şişirilmiş eğitimler yaratılmaz, ara kademeler ve teknik insan ihtiyaçları göz önünde bulundurulurdu. Bu tarihî gelişmeler her zaman politik tartışmalara sürükler insanı.

  Ancak biz işin politikasına girmemeye çalışarak bir meslek eğitiminin gelişiminden bahsedersek, bugün gelinen noktada çok da verimli olmayan bir eğitim ortamında buluruz kendimizi.

  MSR de işte böyle bir zeminde oluşmaya başlamış gruplanmaların üzerine kurulmuş bir oluşumdur. Mimarlık öğrencilerinin, üniversitede aldıkları mesleki eğitimlerini pratiğe dönüştürebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir platform oluşturma çabaları içerisinde, 90’lı yıllarda Mimarlar Odası’nın desteğiyle kurulan Galata Grubunu görüyoruz.

  Galata Grubu üyeleri, gerçekten de aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürebilecekleri ortamlar yakalamış ve grup çalışmalarıyla bir meslek eğitiminin olması gereken pratik sürecini de tamamlamışlardır. Kişisel olarak içinde bulunmadığım bu grup çalışmalarında, ulusal alanda birçok belediye ve kurumlarla yapılmış nitelikli çalışmaların bulunduğunu belgelerden biliyorum.

  MSR’nin oluşturulmasında etkili olan ilk yöntem, Galata Grubunun sonlanmasına yol açan dönüşüm, süreklilik -yani rotasyon- sisteminin eksikliğinin giderilmesi olmuştur. Galata Grubu çalışmaları bir dönem son derece iyi gitmiş ve başarılı olmuşken, mimarlık eğitimine yeni başlayanların bu sürece dahil olamaması nedeniyle, Galata Grubu üyelerinin mezun olmasıyla grup çalışmaları da son bulmuş ve bir süre öğrenci çalışmaları da kesintiye uğramış oldu.

  MSR programının en önemli ayağını, rotasyonun, yani sürekliliğin sağlanması oluşturdu. Dolayısıyla Galata Grubundan MSR’ye kalan en önemli deneyim bu oldu. Bunun yanı sıra Galata Grubunun etkinlik programlarından ve çalışma sistemlerinden de deneyim paylaşımı sağlamaya çalıştık. Bu konuda bizim için “mezun olmuş mimarlar” olan Galata Grubu üyeleri yardımlarını esirgemedi.

  MSR de kendi sistemini bu deneyimlerden yola çıkarak kendisi oluşturdu ve yine öğrencilere meslek pratiği sağlanması amacıyla uygulanmaya başlandı.1 

  MSR katılımcılarından ne beklendi, beklenen elde edildi mi, beklenmedik neler oldu?

  MSR programı, Galata Grubunun uzantısı olarak “grup” sistemini devam ettirmeye çalışan bir sistemdi. Rotasyon kurallarına dikkat edilerek hazırlanmış programda, bünyesinde tek mimarlık fakültesi barındıran şehirlerde farklı sınıf (1-2-3-4) ve farklı şube (A-B), tek şubesi bulunan okullarda sadece sınıf farkına göre grup kurulması hedeflendi. Farklı sınıfların aynı grupta bulunmasıyla üst sınıflardaki daha bilgili ve tecrübeli mimarlık öğrencisi ile henüz yeni girmiş birinci sınıf öğrencisi arasında bir etkileşim ve paylaşım amaçlanmıştı. Bu aynı zamanda mimarlık mesleğinin sosyal yapısına da uygun bir gruplanma biçimiydi.

  Gruplanmalar belki gruplar arası soyutlaşma tehlikesi gibi görülecekti ancak zaten aynı sınıf arkadaşı olan, aynı okul içerisinde eğitim alan, hatta belki de aynı yurtta, aynı evde kalan öğrenciler arasında uzaklaşma söz konusu olamayacak, tam tersine farklı grupları da ortak çalışmaya teşvik edecekti. Grupların tek başlarına çalışma yapma özgürlüğüne sahip olmalarının yanı sıra farklı gruplar da ortak çalışmalar düzenleyebileceklerdi.2

  İstanbul, Ankara, İzmir gibi, bünyesinde birden fazla mimarlık fakültesi bulunduran şehirlerde ise biraz daha kompleks bir yapılaşma oluşturuldu ki çeşitlilik açısından bu kompleks yapı gruplara daha fazla zenginlik katma avantajına da sahipti. Burada farklı sınıf ve şubenin yanı sıra farklı okul öğrencileri aynı gruplara yerleştiriliyordu. Bu sayede başka okulların mimarlık öğrencileri birbirleriyle etkileşim içinde bulunabiliyor, farklı kaynaklardan edindikleri bilgileri paylaşabiliyor ve ufuklarının üzerine çıkma fırsatları bulabiliyordu.

  İşte öğrencilerden beklenen, bu sistemin oluşumunda tamamıyla kendini gösteriyordu: Sürekli bir araya gelmek, meslek pratikleri ile edindikleri bilgileri geliştirmek, mesleğin sosyal boyutuna zeminler hazırlayarak “mimar” olmaya doğru daha hızlı adımlar atmak.

  Kişisel olarak ben de birçok mimar gibi, mimarlık mesleğinin asla okulda, sınıfta öğrenilemeyeceğini düşünüyorum; tam aksine dışarıda öğrenilir. Çünkü mimarlık, teknik yanlarıyla bir bilim olmasının yanı sıra hayatın bir parçası oluşuyla bir kültürdür ve bu kültürü dışarıda görüp anlayamazsanız geliştiremez, o kültürün bir parçası olabilecek ürünler de veremezsiniz.

  Peki beklenen elde edildi mi?

  Bazı gruplarda bu programın başarıya ulaştığını görüyoruz. Ancak maalesef bu sadece İstanbul içerisinde birkaç grup ile sınırlı kaldı. Bunun nedenleri üzerinde durmak, zaten mimarlık mesleğinin bugünkü durumuna eleştirel bir bakış olacaktır.

  Öğrenciler bugün, ödevlere, araştırmalara, projelere, daha biri bitmeden biri başlayan sınavlara boğulmuş durumda. Bu durum hele de İstanbul gibi bir kentte “vakit” problemini ortaya çıkarıyor. Ancak asıl sorun kesinlikle sürekli ve masumca dönmekte olan dünyanın hızında değil.

  Dışardan bakıldığında öğrencileri araştırmaya yönlendirmek, onları kendi başlarına başarılı olmaları için sorumluluk sahibi ve kendini geliştirmesini bilen bireyler haline getirmeye çalışmak oldukça olumlu bir durum. Yanlış anlaşılmasın, içerden bakıldığında da bu doğru bir eğitimdir benim açımdan. Yani kediye balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek...

  Ancak tezat şu ki, araştırmaya yönlendirdiğiniz insan neyi nereden araştıracak? Bu öğrencinin ne kadar araştırma imkânı var? Ben kendi okuluma belli bir saatten sonra giremediğimi, hafta sonu şehircilik projesi yapmak için çalışacak yer bulamadığımız günleri hatırlıyorum. Çalışmak için özel izinler almam gerekiyor, dahası asabi ve güler yüzlülükten eser taşımayan memurlarla savaşıyorum. Kütüphanenin kaynaklarından minimum derecede faydalanabiliyorum. Bilgisayar ve internet dünyası dediğimiz şu günlerde kendi okulumda internet imkânı sağlayan üçü genellikle arızalı, diğer ikisi de yaklaşık altı yıllık beş bilgisayar bulunuyor. İşte vakit problemi: En basit bilgiye ulaşmak için saatlerce, belki günlerce uğraş...

  Sonra üniversite yönetiminin MSR çalışmalarına destek olmaması, dahası engellemesi sorunu var. Etkinlik afişlerimizi asmak için fakülte yönetiminden izin almaya çalışıyoruz, “Afişi bırakın, biz asarız,” diyorlar, sonra afişten eser yok! İzinsiz asarsak yasadışı olur, ceza alırız. Diyelim bunu göze aldınız ve afişi astınız; o günün akşamında, belki daha da erken, kaldırılmış oluyor. MSR’nin tanıtımını yapıyor, ilgili birimlere yazılı başvurularda bulunuyoruz ancak dilekçemize cevap çıkmıyor. Belki işleme dahi alınmıyor... Yani Mimarlar Odası’nın adının bulunduğu bu çalışma okullarda bir öcü gibi! Oysa biz hocalarımızın desteğini, bizleri yönlendirmelerini, hatta önayak olmalarını beklerdik. (Bunu yapan çok küçük bir azınlığı hariç tutuyoruz...) Öğrenciler zaten kendi sorunlarıyla bir bütün, okulu bitirip kurtulmaya bakıyor. Nerede mesleğiyle ilgili pratiklik? Zaten işsizlik de varken insanların derdi okul, eğitim, sosyalleşmeden ziyade karnını doyurmak.

  İşte yine dönüp dolaşıp aynı yere, bir siyasi idareye geldik, iradeye değil! 

  MSR’nin “öğrenci komisyonu”na değişimi nasıl yaşandı, neler geride bırakıldı, neler kazanıldı?

  Tam da bu noktada mantıklı olabilecek, en azından içinde bir mantık aradığımız noktaya geldik: Galata Grubundan evrimleşen MSR ve onun da sonrası Mimarlar Odası Öğrenci Üye Komisyonu’nun oluşması ve daha iyi beklentiler, daha verimli bir çalışma ortamı.

  Öğrenci Üye Komisyonu pratikte MSR’nin daha da resmîleşmiş biçimi diyebiliriz. MSR, Mimarlar Odası ve bazı üniversitelerin resmî olarak tanıdığı bir grup ya da bir program iken Öğrenci Üye Komisyonu, Mimarlar Odası’nın bir parçası olarak tanımlanabilir. Bu durumda Mimarlar Odası’nı tanıyan bir kuruluş, Öğrenci Üye Komisyonu’nu da tanımak zorunda.

  Bu komisyon, yine MSR koordinatörleri olan öğrencilerin çabaları sonu oluşmuş bir yapılaşma; Mimarlar Odası genel kurullarında şube yönetimlerinin de destek ve çalışmalarıyla hazırlanmış, yönetmelik esaslarına göre oluşturulmuş bir sistem.

  Yaklaşık bir yıl önce onaylanan Öğrenci Üye Komisyonu henüz altıncı ayını tamamlamak üzere olan bir yapılaşma. Okulların açılması ve öğrencilerin yeniden bir araya gelerek yapılaşmayı tanıması ve bunun yürütücüleri olması zaman aldı tabii. Geleceğin de bu komisyona ne getireceğini bilemiyoruz ancak benim kanaatim, çok da farklı olmayacağı doğrultusunda. Çünkü istenildiği kadar farklı yöntemler oluşturulsun, istenildiği kadar uğraşlar verilsin, eğitim konusu ulusal kalkınma kapsamında ele alınmadığı sürece başarıya ulaşılamaz. Bunun dışında adeta bir Rönesans, bir reform hareketi beklememiz gerekecek ki bu da sosyolojik bir olay; mimarlığın kapsamı dışında... 

  MSR olarak mimarlık alanına ait diğer hangi kurumlarla iletişim halindeydiniz? Etkinliklerinizi kimlerle birlikte oluşturdunuz, oluşturmak istediniz?

  Ulusal kalkınma kapsamında eğitimin ele alınışı mimarlığın dışında dedik ama mimarlıkla ilgili bir karar aşamasında da meslek sahiplerinin elbette söz söyleme hakları olacaktır ve olmalıdır. Eğer söylenildiği gibi gerçekten demokratiksek, bu zaten zorunlu da.

  Bu nedenle Mimarlar Odası, 2005 yılında üçüncüsü gerçekleşen Mimarlık ve Eğitim Kurultaylarını düzenledi. Bu platformda uluslararası mimarlık eğitimleri incelendi, bunlar araştırıldı ve halen devam eden batılılaşma hareketlerimiz kapsamında mevcut şartlar benimsendi. Akreditasyon kurulları oluşturuldu, eğitim incelemeleri yapıldı. Fikirler söylendi, sonuçlar açıklandı.

  2003 yılında yapılan ikinci kurultayda MSR programını tanıtmıştık. Bu program ne kadar anlaşıldı ve dikkate alındı bilemiyorum ama kurultayın toplamı dikkate alınmadıktan sonra MSR programının dikkate alınışı ne kadar etkili olur bilemem. Eğer ilgili bakanlık, meslek örgütlerinin söylemlerini dikkate almıyorsa biz zaten boşuna kürek çekiyoruzdur.

  Eğer demokratikleşme adı altında sinsi bir monarşi yaşıyorsak, bu sadece eğitim hayatımızı değil, ulusal geleceğimizi tehdit eder.

  Biz bir gün söylemlerimizin dikkate alınacağını umarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. MSR olarak, etkinliklerimizde her zaman ilk irtibatı Mimarlar Odası ile yaptık. Çünkü tecrübe olarak bize büyük bir avantaj sağlamıştı. Eğer bir malzeme üzerine çalışma yapacaksak malzeme komitesi, eğer doğal afet konusunda bir çalışma yapacaksak (Alibeyköy gibi) afet komitesi, eğer tarihî bir çevrede gezi yapacaksak yönetim kurulunun yönlendirdiği kişilerle irtibatlar kurduk.

  Ancak etkinlikleri her zaman MSR grup ya da koordinasyonları kendisi düzenledi. Bağımsız bir çalışma grubu oluşuyla ihtiyaç duyduğu noktada kendi ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir yapılaşmaydı.

  Eğer MSR programını Yapı Endüstri Merkezi, Arkitera gibi kurumlar daha iyi tanısaydı belki çok daha kapsamlı atılımlarda bulunabilirdik ama üniversitelerin kolaylık sağlamadığı bir programın, diğer mesleki kuruluşlara yaklaşmada cesaret eksikliği göstermesi de normaldi sanırım.

  UMOB (Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması) etkinliklerine de MSR olarak katılım gösterdik. Özellikle Trabzon’da KATܒde yapılan sekizinci buluşma MSR yayılımı açısından en verimli platform olmuştu; burada paneller, tanıtımlar, sergiler yaptık.

  Bunun yanı sıra forum odaları oluşturduk. Burada mimarlık öğrencilerinin dile getirdikleri yine aynıydı: 1. Bizler eğitim yapısını değiştiremezdik. 2. İş bulma, aç kalmama açısından farklı önceliklerimiz vardı.

  Oysa bizim çabamız okulu bırakıp MSR’ye üyelik falan değil, okulla birlikte meslek pratiği sağlanması amaçlı oluşumun benimsenmesiydi. Belki de hep yanlış anlaşıldık... 

  MSR iken yapılan çalışmalardan memnun muydunuz? MSR’nin şu anki biçim değiştirmiş halinden memnun musunuz?

  Mimari stajda rotasyon programı kapsamında benim de içinde bulunduğun birçok çalışma yapıldı. Ne derece başarıya ulaşmıştır bilemiyorum ancak sanırım en büyük çalışması da UIA kapsamında yapılan hazırlıklar ve bu süreçteki etkinliklerdi.

  Alibeyköy’ü sel aldıktan sonra incelemelerde bulunduk ve selin nedenlerini, sonuçlarını görmekle kalmadık, çözüm yollarını öğrendik.

  Birinci sınıflar için şantiye gezisi düzenledik, etriyenin nasıl bağlandığından, aplikasyonun nasıl yapıldığına kadar inşaat tekniklerini yerinde inceledik ve arkadaşlarımızın yapı derslerinde çizdiklerini “ezber” olmaktan çıkardık, her çizgiyi anlamlandırdık, üç boyutlandırdık...

  Edirne ve İstanbul’da Sinan eserleri ile birlikte erken dönem Osmanlı mimarisi üzerine incelemeler yaptık, yerinde gördük, anlamlandırdık, öğrendik.

  Kente dair düşünceler geliştirdik, tartıştık ve tartıştıkça yeni fikirlere sahip olduk, mimarlık ortamı ile tarihsel süreci, coğrafi özelliklerle ilişkisini, kültürlerle bağlarını, insan yaşamına olan yakınlığını algıladık...

  Bergama’ya gezi düzenledik ve dört antik bölgeyi gezerek Roma dönemi kültürü, yaşamı ve mimarisi üzerine bilgiler edindik.

  Yapmadık değil, bu gibi çok ciddi etkinlikler de yaptık. Daha bunun gibi birçok etkinlik de düzenlenebilirdi. Ancak MSR yapılanması dönem ortalarında iyice azalan, dönem sonunda da tamamen biten, sonraki dönem yeniden kımıldayan ama çok nadiren etkili olabilen bir yapılanma olunca birçok hayali de gerçekleştiremedik.

  Sistem olarak bana her zaman mantıklı bir sistem gibi gelmişti, ama benimsenmeyince grup içinde bile etkili çalışmalar yürütemedik. Programı tanıtmaya uzun zaman harcadık.

  Öyle ya da böyle program bugün itibariyle Tonguç Akış’ın da dediği gibi biçim değiştirdi. “TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu” adı altında yapılandı ve çalışmalarını sürdürüyor.

  Artık mezun olmak üzere olan biri olarak bir süre dışardan izlediğim bu çalışmalara bir süre deneyim aktarımı gerekliliğiyle aktif katılım gösterdim. Başlangıç ve bitiş noktasında aynı süreçlerin işlediğini görüyorum; katılımcılarda giderek bir azalma, etkinliklerde sadeleştirme, fikir üretmede yetersizlik...

  Bir dönem MSR gruplarıyla birlikte insanların “anlayamadıkları” MSR sözcüğüne takılmış olabileceklerini düşündük. Önyargılı bir anlayışla uzak duruldu ya da gerçekten benimsenemedi. Bu yüzden Öğrenci Üye Komisyonu olmadan önce isim değişikliği denemeleri yaptık. O dönemde başarı elde edilemediği gibi, Öğrenci Üye Komisyonu olarak da aynı yerde olduğunu söyleyebilirim.

  Ve sonuç olarak:

  Tabii ki eğitim sistemi, eğitimin öznesi olan öğrencilerden çok, öğrenciliği görmüş geçirmiş büyüklerimizin elinde. Bu, daha çok devlet yönetiminde bile denebilir. Anlayışların gelişmesi, genişlemesi gerekiyor ki eğitimimiz, yani sadece mesleğimiz değil, ülkemizin geleceği sağlam bir zemine otursun ve geleceğimize şüphe ile yaklaşmayalım.

  Eğer “eğitimde atılım” olarak, içi doldurulmamış ve kitabına uydurularak açılmış üniversiteleri savunursak, her şey havada kalır; sağlam zemine oturalım derken de üzerine basacak bir zemin dahi bulamayız.

  Eğitim bir ülkenin geleceğe yatırımıdır. “Atatürkçü düşünce” diye metalaştırılan kavram bugün Atatürk’ün yaptığını tekrarlamak ya da taklit etmek değil, mantığını anlamak olması gerekir. O dönem için yazılanların birinde denmiştir ki savaşta ele geçirilen mühimmat ve gıda dolu kamyonları hareket ettirecek bir şoförümüz dahi yok! (Bu yüzden bu kamyonlar, tekrar karşı kuvvetlere geçmemesi için imha edilmiştir.) Bugün o kamyonları kendi başımıza hareket ettirecek şoförlere ihtiyacımız var. Bir birey olarak ülkesini temsil edebilecek nitelikte vatandaşlara ihtiyacımız var.

  Ben diyorum ki, bu ülkedeki, mimarlık olsun, başka meslekler ya da temel eğitimler olsun tüm eğitim ortamı, kendi çocuklarının eğitimini kendi ülkesinde aldıran bir “başbakan”a sahip olduğumuz zaman gelişmiş bir seviyeye ulaşacaktır.

  İlker Ertuğrul,

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Lisans Öğrencisi

  Notlar:

  1. MSR programı hakkındaki bilgilere www.mimarist.org/msr.htm  adresinden ulaşılabilir.

  2. Grup çalışmalarının örnekleri: Şantiye incelemeleri, malzeme üretim ve montaj pratikleri, yarışmalara katılım, kentsel araştırma ve eleştirel yaklaşımlar, grup içi ve gruplar arası tartışma platformları, panel, seminer, teknik ve kültürel geziler... 

  mimar.ist, sayı 23, Mart 2007, s.68-72.

  ***

  TMMOB MİMARLAR ODASI

  İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ  

  ÇALIŞMA RAPORU İÇİNDE MİMARİ STAJDA ROTASYON ÇALIŞMALARI RAPORU  

  http://www.mimarist.org/38.donem/ 

  Allianoi ve Sinan Günü Gezi Etkinlikleri

  İlker Ertuğrul 

  Nisan ayı biz öğrenciler için oldukça iyi geçti. Bir ay içerisine, biri 9 Nisan Sinan Günü’nde yapılan “Sinan Eserleri Gezisi” , diğeri 23 Nisan tarihinde yapılan Bergama-Allianoi gezisi olmak üzere iki gezi etkinliği sığdırdık.

  “Kendini Tekrarlamayan Sinan - 2”

  Sinan Günü’nde yapılan etkinliğimiz iki yıl önce yapılan ve öğrenciler arasında oldukça beğeni kazanmış olan “Kendini Tekrarlamayan Sinan” gezisinin bir tekrarıydı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın “mimarlık” üzerine yapmış olduğu haksız eleştiriler, bizleri son derece rahatsız etti ve bu yıl ikinci kez belediye ile ortak düzenlenmesi planlanan anma töreninin programının değişmesine, dolayısıyla anma töreninden sonra yapılacak olan gezi programının da etkilenmesine neden oldu.

  Böylece Şehzade Cami ve Süleymaniye Külliyesi arasında sınırlı kalan gezimiz yine de Sinan’ı eserleriyle anmada bize fırsat tanıdı.

  Sinan gezisi, katılımcıları açısından aynı zamanda uluslararası bir geziydi. 12 kişilik katılımcılar arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Trakya Üniversiteleri lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra Belle Ville Paris’ten öğrenciler de vardı.

  Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanı H.H.Günhan Danışman hocamızın rehberliğinde yapılan gezi, Sinan için yapılan anma töreni ile son buldu.

  “Allianoi Sular Altında Kalmasın”

  İkinci olarak 14 Mayıs’ta görüşmelerine ve çalışmalarına başladığımız Bergama-Allianoi gezisi de belirlenen tarihlerde gerçekleştirildi. Başlangıçta tek otobüs ile sınırlı olan kontenjanımız yoğun talep üzerine son gün iki katına çıkarıldı ve son gün olmasına rağmen ikinci otobüs de tamamen dolarak katılımcı sayısı 82’ye ulaştı.

  22 Nisan 2006 Cumartesi akşamı saat 23.00’te Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi önünde başlayan yolculuğumuz oldukça zevkli bir şekilde devam etti. Şarkılarla devam eden yolculuk, Yalova’ya geçişte, feribot üzerinde açık havada, yıldızlı bir gecede fasıla kadar sürdü.

  23 Nisan Pazar sabahı saat 7.30’da Bergama girişindeydik. “Allianoi Sular Altında Kalmasın” başlıklı gezimizde, yapılacak olan barajın sulama havzası, kazı başkanı Ahmet Yaraş tarafından tanıtıldı. Ardından iki otobüsle Bergama’ya girildi ve kısa bir şehir turu yapıldı. Bu sırada Ahmet Yaraş, yine kent ve kentin gelişimi ile çevre yapıları hakkında bilgiler verdi. Bu şekilde kenti kısaca anladıktan sonra kahvaltı yapıldı.

  Kahvaltının ardından Bergama Müzesi gezildi. Yaraş burada da bizleri her eser üzerinde bilgilendirdikten sonra hep birlikte kent merkezinin yakınında bulunan Asklepieion ören yerine hareket edildi. Yol üzerinde sürekli bilgilendirmeyle çevreyi tanıdıktan sonra Asklepieion’a tarihî yol üzerinden giriş yapıldı. Burada ören yeri gezilirken tiyatro sahnesinde Orhan Veli ismindeki bir arkadaşımızın okuduğu Orhan Veli şiirleriyle şiir dinletisi yapıldı. Daha sonra tarihî hastane binasına geçilerek suyun huzur verici sesi eşliğinde telkinle tedavi canlandırılması yapıldı. Burada gözlerimizi kapattığımızda kendimizi gerçekten de MS 2. yüzyılda bulduk.

  Asklepieion’dan sonra dünyanın en sağlam 2. yüzyıl Roma dönemi bazilikalarından olan ve boyutlarıyla da insanı hayrete düşüren, tamamı tuğladan yapılmış ve bu tuğlalardan adını almış olan Kızıl Avlu’ya doğru yola çıktık. Burada İzmir’den aynı amaçla Bergama’ya gelen grupla buluştuk ve geziye daha kalabalık olarak devam ettik.

  Akropole yapılan gezide de bizleri hayran bırakan bir antik kentle karşılaşmış olduk. Alman arkeologlar tarafından Osmanlı döneminde parçalar halinde Berlin’e taşınmış ve halen Berlin Müzesi’nde sergilenmekte olan Zeus sunağı, dünyanın en dik Roma tiyatrolarından biri olan Bergama tiyatrosu gibi birçok eseri de gördükten sonra Bergama’ya yeniden hareket ettik.

  Buradaki yemek molasının ardından gezimizin tamamlayıcısı olan Allianoi ören yerine doğru hareket ettik ve orada büyük bir şenliğin içerisinde bulduk kendimizi. Uçurtmalar uçuruldu, piknikler yapıldı. Allianoi gezisi yapıldı ve büyük bir şenliğin ardından Allianoi’dan da ayrıldık. Susurluk’taki akşam yemeğinden sonra 24 Nisan sabahı saat 5.00’te yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin önünde gezimiz son buldu.

  Bu gezi bizim için sadece bir gezi olmamıştı. Aynı zamanda Allianoi’un sular altında kalmaması için desteğimizi de göstermiş olduk. Allianoi Bergama için de, dünya kültür mirası olarak da önemli bir yerdir; dünyada ilkleri barındıran bir antik kenttir. Çatısı, malzemesine kadar bozulmamış mekânlara, sağlam fresklerine, tavanına kadar sağlam hamam odaları ve havuzlarına, mozaiklerine, hâlâ sağlam ve ayakta olan sütunlarına kadar bulunan, büyük bir alana yayılmış, önemli bir kenttir. Sular altında kalmaması gereken bir kültür mirasıdır!

  Mimari Stajda Rotasyon
  MSR Programı

  UIA 2005' e Doğru Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluştu...

  UIA'nın Türkiye - İstanbul'da yapacağı kongreye doğru Türkiye mimarlık öğrencileri de kendi çalışmalarını sürdürüyor. 2005'te yapılacak olan kongrenin 2005'teki ilk programı da 8 Ocak 2005 Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde yapıldı.

  UIA kongresinde yapılacak öğrenci etkinleri, elbette ki bir etkinlik olarak kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'deki mimarlık öğrencilerinin performanslarını, mimarlığa bakış açısını, belki becerisini ve yeteneğini ortaya koyacaktır. Uluslararası bir platform olma özelliğine sahip UIA 2005 kongresinin İstanbul'da yapılacak olması da Türkiye Mimarlık Öğrencilerinin becerilerini sergilemede 300 yılda bir gelecek bir fırsat. Yapılan etkinliklere katılmanın yanı sıra UIA açmış olduğu "aşırı - extreme" konulu yarışmaya katılmak da mimarlık öğrencilerinin başarısını ortaya koymada bir fırsat yoludur.

  Böyle bir fırsatın değerlendirilmesi öncelikle böyle bir fırsatın varlığından haberdar olma - bilgilendirme ile başlayacaktır. Dolayısıyla bu güne kadar MSR Okul Koordinasyonları'nın düzenlediği bir takım programların tüm mimarlık öğrencileriyle paylaşılması ile UIA süreci daha da hız kazanarak devam edecek.
   

  Atölye Çalışmaları Sırasında Atölye Grupları Çalışması
  Atölye sunuşları Atölye Grupları
  Atölye Sunuşları Günün Sonunda Türkiye mimarlık Öğrencileri
  Penguen Çizerleri Penguen Çizerleri ile Söyleşi
  MSR Paneli UIA-Paneli

  Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Konferans Salonunda saat 10:00'da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına Şube Genel Sekreteri GÜNHAN DANIŞMAN'ın, ardından da Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ERHAN BALKAN'ın açılış konuşmaları ile başladı.

  Program UIA tanıtımının yapılması ile devam etti. "UIA 2005 İSTANBUL Süreci nedir, ne değildir?" başlığı altında yapılan panelin konuşmacıları UIA 2005 İstanbul Kongre Genel Sekreteri FATİH SÖYLER ve UIA 2005 Kongre Mali ve İdari işler yöneticisi ŞEFİK ONAT, UIA hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, Öğrencilerin nasıl katkı koyabilecekleri konusunda bilgiler verdiler. UIA Paneli Kısa bir film gösterimi ile sona erdikten sonra MSR Okul Koordinasyonlarından İlker ERTUĞRUL (MSGSÜ), Ahsen TURAN (Trakya Ü.) ve Faruk Duha ERHAN (Bahçeşehir Ü.) tarafından MSR Programı ve UIA 2005 İSTANBUL sürecinde mimar adaylarının çalışmalarından, MSR sisteminden ve MSR sürecinden bahsettiler. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması 9.5 organizatörleri tarafından yapılan kısa bir bilgilendirmenin ardından soru - cevap bölümü ve programın ikinci bölümünde yapılacak olan atöyle çalışmalarının yürütücülerinin tanıtılması ile programın ilk bölümü tamamlanmış oldu.

  Öğle arasından sonra saat 14:00'de başlayan atölye çalışmaları ise daha ilk dakikalarından itibaren oldukça zevkli bir çalışma ortamı oluşturdu. UIA'nın yarışma konusundan yola çıkarak oluşturulan atölyeler -Aşırı Zaman, Aşırı Düğüm, Aşırı Kaos, Aşırı Şeffaf, Aşırı Engel,Aşırı Su, Aşırı Tarih, Aşırı Doku, Aşırı Yığın, Aşırı Kolay olmak üzere 10 başlık altında yapıldı. Her biri birbirinden eğlenceli geçen atöyle çalışmaları sırasında bir yandan da gün boyu devam eden etkinlerden ve atölye çalışmaları sırasında çekilen fotoğrafların sunumu da yapıldı. “Aşırı zevkli”, “aşırı tempolu” geçen atöyle çalışmalarının sonucunda her atölye grubu, yapmış oldukları çalışmaları anlatarak diğer gruplarla paylaştı. Böylece salonda bulunan herkes “aşırı verimli” bir çalışmanın içinde olduğunu hissetti ve özellikle yarışmaya yönelik fikir alış-verişinde bulunmuş oldu. En çok da paylaşımın, birlikte başarmanın gururunu yaşadı.

  Programın 11.atölyesi de tüm günün yorgunluğunu alacak nitelikteydi. Penguen dergisi çizerleri ile yapılan söyleşide bir yandan gülerken bir yandan eğlenmemek mümkün değildi.

  Bu program, UIA sürecinde yapılan öğrenci etkinliklerinin ilkini oluşturdu. Doğrusu o gün gelemeyen herkes için çok şey kaçırdıklarını düşünüyor ve üzülüyorum. Umarım ki bundan sonraki etkinliklerde yine beraber oluruz, yine güzel, hatta daha güzel - aşırı güzel çalışmalar yapar, sonunda da tüm dünya mimarları ve mimarlık öğrencilerine kendimizi en iyi şekilde tanıtırız.

  İSTANBUL MSR OKUL KOORDİNASYONLARI ADINA
  İlker ERTUĞRUL

  Yeditepe Üniveristesi Rektörlüğü
  23 Şubat 2005 tarihli kararı ile MSR gruplarının üniversite bünyesinde resmi kimliğini kabul etmiştir.

  Kocaeli Üniversitesi
  Mimarlık Fakültesi,
  Mimarlık Bölümü'nün
  14 Ocak 2005 tarihli kararı ile MSR sözcüleri belirlendi.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
  18 Mayıs 2004 tarihli kararı ile
  MSR çalışmalarını onayladı.


  İstanbul MSR Okul Koordinasyonları
  ve bağlı olarak MSR Grupları yeniden oluşum süreci… 2004
  (I. Bölüm)
   
  İstanbul MSR Okul Koordinasyonları ilk gönüllüleriyle tanışma bilgilendirme toplantısı yapıldı. 06 Mart 2004, Cumartesi Taksim Beyoğlu İstanbul  Trakya Üniversitesi MSR Okul Koordinasyonu Sözcüsü İlker Ertuğrul, 06 Mart 2004 toplantısında Edirne’de MSR Programı uygulamalarını örneklerle anlattı.

  ve hemen işe koyuldular.


  Ve ardından İstanbul MSR Okul Koordinasyonları ilk gönüllüleri bir dizi toplantı ile konuyu tartıştılar… 25 Mart 2004  Yeni katılımlarla tartışma sürecini pekiştirmeye başladılar.  28 Nisan 2004, Çarşamba toplantısında Bahçeşehir Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İTÜ, MSGSÜ, Yeditepe Üniversitesi, YTܒnin MSR OKUL KOORDİNASYONLARI Sözcüleri ilgi ve çalışma alanları konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Ve UIA2005İstanbul konusunda çalışma kararı aldılar…

  15 Mayıs 2004, Cumartesi günü Taksim’de İstanbul MSR Okul Koordinasyonları Sözcüleri’ne UIA2005ISTANBUL Organizasyon Komitesi üyesi ve Mimarlar Odası Genel Sekreteri Necip Mutlu UIA2005ISTANBUL süreci ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptı ve soruları yanıtladı. Ayrıca grup bu bilgilendirme toplantısının hemen ardından “beyin fırtınası” atölye çalışması yaparak süreçle ilgili olanak ve olasılıkları MSR Okul Koordinasyonları açısından değerlendirdiler.  UIA2005 ISTANBUL Eşgüdüm Komitesi Üyesi Ayşen Ciravoğlu, 02 Haziran 2004, Çarşamba günü, Şube’nin Yıldız’daki toplantı salonunda, İstanbul MSR Okul Koordinasyonları ortak toplantısında UIA2005 ISTANBUL sürecinin öncesi, sırası ve sonrasına dair yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.  02 Haziran 2004 tarihli toplantıda İstanbul’da bulunan 9 okulu temsilen, hazır bulunan 7 okulun MSR Okul Koordinasyonları Sözcüleri, UIA2005 ISTANBUL sürecindeki çalışmaların kalıcı projelere dönüştürülebilmesi ve Haziran/Temmuz 2005 aylarında “günlük gazete” olarak yayınlanabilmesi için kesintisiz bilgilendirme kaynağı MSR KOORDİNASYON BÜLTENİ Yayın Kurulu’nu oluşturmak için her MSR Okul Koordinasyonu’nun
  kendi editörlerini belirlemesi kararını aldı…


  MİMARİ STAJDA ROTASYON PROGRAMI
  NELER YAPABİLİRSİNİZ,
  "MSR GRUBU"NUZLA BİRLİKTE?

  1- MSR Programı hakkında kendi okulunun MSR OKUL KOORDİNASYONU'ndan yeteri kadar bilgi edinen ve bir gruba üye kaydedilen Mimar Adayları; yaratacakları ilk fırsatta grubun diğer üyeleri ile tanışmak için "bir araya gelirler." Daha sonra buluşma düzenini kendi çalışma programlarına göre belirlerler. Birinci sınıfta iken bir gruba kaydolan aday için artık 4 yıllık veya 48 aylık,.. eğitim sürecinizle paralel "kesintisiz atölye çalışması başlamış demektir…"

  2- Tanışma, birlikte birçok işi başarmanın da ilk adımıdır. Bunu belgelemek için yaptıkları çalışmalarını da anlattıkları "Özgeçmiş/CV Özel Sayı MSR Bülteni" hazırlığını yaparlar. Her grup üyesi, kaçıncı yıl / sınıfta olduğuna bakılmaksızın kişisel özgeçmişlerini yazılı olarak; bu ilk özel sayıyı hazırlama işini gönüllü olarak alan arkadaşlarına teslim ederler. Ve artık her yıl Şubat ve Ekim ayı sonunda düzenli olarak "CV Özel Sayı MSR Bülteni"ni çıkarmaya devam ederler. Birlikte "ilk iş" yapılmıştır. Ve ardından birlikte yapacakları çalışmaları yansıtan ilk MSR Grup Bültenlerini yayınlayabilirler. (Bültenlerinizi 200 adet siyah-beyaz fotokopi olarak çoğaltıp yine size teslim ediyoruz. Ayrıca elektronik ortamda da iletişim gruplarından ilgili yerlere, bilgi için göndermekteyiz.)

  3- Katılımcılar MSR Grubu olarak birlikte tartışır ve kendilerine ortak bir program hazırlarlar. Ayrıca MSR OKUL KOORDİNASYONU'nun hazırlayıp sunacağı MSR Grupları Ortak Etkinlik Programları'na da katılabilirler. Ve bu katıldıkları çalışmaları da bültenlerinde belgeleyebilirler. "MSR Grup Bültenleri'nde sadece çalışmalara doğrudan katılan grup üyelerinin imzaları bulunur."

  4- Doğal olarak "mimarlıkla ilgili her konu" Mimar Adayları'nın yanı sıra aynı zamanda "sürekli atölyeler olan MSR Grupları"nda birlikte çalışanların "ortak ilgi alanıdır." MSR Grup Bültenleri'nde grup ortak çalışmalarını sunduğunuz gibi yine mimarlık alanında kendi çalışmalarınızdan oluşan tek kişilik MSR Bültenlerinizi de hazırlayabilir ve yayınlayabilirsiniz. Bu çalışmalarınız, OKULUNUZUN STAJ KOMİSYONLARI tarafından da "değerlendirilebilir."

  5- Yaptığınız işleri ilerde lazım olacağını bilerek belgelemeniz için; 4 sayfalık (4 x a4 ya da ikiye katlanmış a3 kağıt boyutlu) yazılı, çizili vb görsel bir aracınız olarak MSR Bülteniniz; "kendi gözlem gücünüzü ve ifade yeteneğinizin gelişimini izlemeniz" ve buna bağlı olarak sürekli atölye ortamında kendi kendinizi geliştirebilmenizin de bir aracıdır.

  6- Kendi okulunuzun MSR OKUL KOORDİNASYONU tarafından MSR Programı'nın; "Farklı Sınıf, Farklı Şube, Farklı Okul" temel kuralına uygun olarak kaydedildiğiniz MSR Grubunuz: aynı zamanda okulunuzdan istenen stajlarla ilgili (büro ya da şantiye) "staj yeri bulmak konusunda havuz özelliği taşır:… Grubunuzdaki başka bir okuldan bir arkadaşınız sizi, kendi staj yaptığı işyeri yetkilisi ile tanıştırıp işe yerleşmenize yardım ederken; siz de ilerde grubunuzdan bir başka arkadaşınızın bu konudaki ihtiyacını karşılayabilirsiniz... (İlk MSR Grupları şimdiye kadar bu sorunu böyle çözdüler. Sizin de öncekilerden bu konuda bir eksiğiniz olmayacak)

  7- Grup her yıl yeni dönem başlangıcında birinci sınıflara başlayan arkadaşlarını gruplarına kaydeder, ve MSR Okul Koordinasyonu'na da bilgisini verir. Mezun olanlar ise artık grubun doğal danışmanı olurlar ve MSR Gruplarıyla ilişkileri kesilmez… Çünkü artık Mimar olarak Mimarlar Odası Üyesi'sinizdir. Ayrıca mezuniyetlerle eksilecek olan ve sürecin kurumsal temsiliyeti ve sürekliliği sağlayacak olan MSR OKUL KOORDİNASYONU'na MSR Grupları, aktif arkadaşlarının katılımını desteklerler.

  8- MSR Grubu ortak çalışmalardan dolayı ortaya çıkacak ve grup içinde karşılanamayan ihtiyaçları MSR OKUL KOORDİNASYONU karşılamaya çalışır. MSR Okul Koordinasyonu bu iş için, Okul Yönetimi ve Mimarlar Odası Yönetimi'nin destek-onayı ile diğer kurum katkılarından yararlanabilir.

  9- MSR Grupları çalışmaları sırasındaki ürettikleri belgelerin kopyalarını arşivlemesi için kendi MSR OKUL KOORDİNASYONU'na teslim ederler. Sizlere ait çalışmaların başkalarınca da yararlanmak üzere arşivlendiğini unutmamanız gerek.

  10- MSR Grupları, MSR OKUL KOORDİNASYONU tarafından programlanan ve birden fazla MSR Grubu'nun katılımıyla yapılan okulu temsil eder düzeydeki çalışmalara katılır veya katkıda bulunabilirler. Tek başına yapılamayacak gibi duran zor işler bu örgün doku karşısında yapılabilir hale dönüşürler.

  11- Deneyimler de göstermiştir ki: MSR Grupları, MSR Programı'na uygun olarak başlayan çalışmalar, bir süre sonra birbirini daha iyi tanıyan üyelerden oluşan ORGANİK gruplara dönüşür. Ortaya çıkan bu ORGANIK ÖĞRENEN ORGANİZASYON yapısı INFORMEL bir yapı olarak kendi grup kimliğini, grup üyelerinin süreç içinde geliştirdiği mesleki kimlikleriyle uygun ve örgün olarak oluşturabilir. Süreç içerisinde gruplarda gelişen dayanışma ve yardımlaşmalar grup üyelerini birlikte özgüven içerisinde yeni yaratıcı çalışma ortamı yaratmaya yöneltmektedir.

  12- Uluslararası Mimarlar Birliği ile eşzamanlı olarak, SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİNİ bünyesinde oluşturup geliştiren ve üyelerinin yararlandığı bir yapıya dönüştüren Mimarlar Odası'nın Aday Üyeleri olarak; sözkonusu SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİ'ne daha şimdiden gruplarınızda ürettiklerinizle katılıp katkıda bulunacaksınız.

  SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİ'ne doğru ilk adımı atacağınız bu
  KESİNTİSİZ ATÖLYELERE:
  mimari_stajda_rotasyon-subscribe@yahoogroups.com adresine adres dışında başka bir şey yazmadan boş bir e-mail gönderip; gelen yanıtı da yine bir şey yazmadan geriye göndererek KATILABİLİRSİNİZ…


  HERHANGİ BİR OKULDA
  Mimari Stajda Rotasyon Programı
  MİMAR ADAYLARI TARAFINDAN
  NASIL BAŞLATILIR ve UYGULAMAYA GEÇER?...

  1- MSR Programı hakkında yeteri kadar bilgi edindiğini düşünen, MSR Sistemini kendi okulunda da oluşturmak/kurmak konusunda girişimde bulunmak isteyen; aynı okulun farklı sınıflarından birkaç Mimar Adayı bir araya gelip konuşur ve MSR OKUL KOORDİNASYONU olarak çalışmaya devam edecekleri kararını alabilirler.

  2- Aldıkları bu kararlarının yazılı ve sözlü bilgisini okul yönetimine yani Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Staj Komisyonu'na sunarlar.

  3- Ardından, sürecin bütününü içeren tüm bilgiyi yazılı ve sözlü olarak, tüm öğrenci arkadaşlarına ve en yakın Mimarlar Odası Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere sunarlar…

  4- MSR OKUL KOORDİNASYONU BÜLTENİ'ni gerekli gördükleri aralıklarla YAYINLARLAR. Davet gelirse daha detaylı bilgilendirme yapar ve bu çalışma için destek isterler.

  5- Her iki kurum'un desteğini almak bu çalışma süreci için çok önemlidir.

  6- Kurulan MSR OKUL KOORDİNASYONU tarafından okulun toplantı salonlarında ya da sınıflarda MSR Programı bilgilendirme forum toplantıları yapılır.
  İstekli katılımcılar hemen boş msr grup listelerine, MSR Programı'nın; "Farklı Sınıf, Farklı Şube, Farklı Okul" temel kuralına uygun olarak kaydedilir.

  7- Bir grupta iki kişi varsa o grup hemen çalışmaya başlayabilir. Üstelik çalışmalarını ilk MSR Grup Bültenlerini ve ardından ilk CV bültenlerini hemen yayınlayabilirler.

  8- Okul yönetimi de uygun görürse, msr gruplarına kayıt her yıl; okul yönetiminin "Öğrenci İşleri ve Kayıt" bölümünde açık duracak olan kayıt listelerine doğrudan yapılır.

  9- MSR OKUL KOORDİNASYONU, MSR Programına göre MSR GRUPLARI'nın sağlıklı işlemesinden tam yetki ile sorumludur.

  10- MSR OKUL KOORDİNASYONU, MSR Grupları'nın ortak sorunlardan dolayı ortaya çıkacak ihtiyaçlarını; Okul ve Mimarlar Odası Yönetimi'nin destek-onayı ile diğer kurum katkılarıyla karşılamaya çalışırlar.

  11- MSR OKUL KOORDİNASYONU, tüm belge ve yazışmalar için arşiv oluşturur.
  Bunun için gerekli mekanı/yeri Okul ve Mimarlar Odası Yönetimi'nden talep eder.

  12- MSR OKUL KOORDİNASYONU BÜLTENLERİ, kesintisiz atölye MSR GRUPLARI BÜLTENLERİ ve yılda iki kez yayınlanacak özel sayı MSR GRUP UYELERİ CV BÜLTENLERİNİ başta olmak üzere konu ile ilgili tüm belge ve yazışmaların kopyalarını bu arşivlerde korurlar.

  13- MSR OKUL KOORDİNASYONU, MSR GRUPLARI gibi her yıl bünyesine yeni aktif üyeleri alarak sürecin kesintisizliğine uygun kendi kurumsal sürekliliğini yani görev aktarımını sağlar.

  14- Birden fazla msr grubunun katılımıyla yapılan okulu temsil eder düzeydeki çalışmaları ve önerileri izleyip her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yaparlar.

  15- Herhangi bir grup içerisinde çözülememiş bir konuyu, eğer o gruptan istek olursa diğer grupların da katkısıyla çözmeye çalışırlar.

  16- Bir MSR GRUBU ne demektir ve neler yapar?:
  (Lütfen bu soruyu okulunuzun MSR OKUL KOORDİNASYONU'na sorunuz… Eğer okulunuzda MSR OKUL KOORDİNASYONU henüz kurulmamışsa yukarıdaki 1. maddeden başlayarak kendiniz kurunuz… Örneğin:
  mimari_stajda_rotasyon@yahoogroups.com adresine bir e-mail göndererek işe koyulabilirsiniz…


  ŞUBAT 2004 TARIHINDE MSR OKUL KOORDİNASYONLARI OLUŞUM ve GİRİŞİM SÜRECİNDE DURUM:
  (Dikkat!...: ARALIK 2003 TARIHINDE HICBIR OKULDA MSR OKUL KOORDINASYONU YOKTU!...)
  Sırasıyla: OGRENCI SAYISI - OKUL ADI - ILGILI MIMARLAR ODASI Şb. - MSR OKUL KOORDINASYONU GİRİŞİMİ - MSR GRUP NO'LARI

  GRUP SIRA NOSUNA GÖRE MSR GRUPLARI LİSTESİ:
  (19 Nisan 2004 tarihli döküm…)
  70 BAHCESEHIR ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  137 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  105 HALIC ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  140 ISTANBUL KULTUR ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  664 ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  104 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  830 MIMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  230 YEDITEPE ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  909 YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ İstanbul Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_001 - MSRGRUP_250
  250 DOKUZ EYLUL ÜNİVERSİTESİ İzmir Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_251 - MSRGRUP_300
  106 İzmir YUKSEK TEKNOLOJI ENS. İzmir Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_251 - MSRGRUP_300
  244 BALIKESIR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_301 - MSRGRUP_350
  238 - ULUDAG ÜNİVERSİTESİ Bursa Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_301 - MSRGRUP_350
  277 - SELCUK ÜNİVERSİTESİ Konya Şb. MSR OKUL KOORD.. MSRGRUP_351 - MSRGRUP_400
  135 SULEYMAN DEMIREL UNI.–Isparta- Antalya Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_351 - MSRGRUP_400
  346 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne
  İstanbul Şb.
  MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_401 - MSRGRUP_450
  260 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_451 - MSRGRUP_500
  176 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_501 - MSRGRUP_550
  196 - OSMANGAZI ÜNİVERSİTESİ Eskisehir Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_501 - MSRGRUP_550
  198 - ERCIYES ÜNİVERSİTESİ Kayseri Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_551 - MSRGRUP_600
  211 CUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_601 - MSRGRUP_650
  123 - DICLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_651 - MSRGRUP_700
  50 MERSIN ÜNİVERSİTESİ Mersin Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_651 - MSRGRUP_700
  --- - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Şb. MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_651 - MSRGRUP_700
  33 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI ENS. Kocaeli Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_701 - MSRGRUP_750
  --- KOCAELI ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_701 - MSRGRUP_750
  158 ERCIYES ÜNİVERSİTESİ Yozgat- Ankara Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_751 - MSRGRUP_850
  354 GAZI ÜNİVERSİTESİ Ankara Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_751 - MSRGRUP_850
  297 ORTA DOĞU TEKNİK UNI. Ankara Şb. MSR OKUL KOORD. MSRGRUP_751 - MSRGRUP_850
  27 ZONGULDAK KARAELMAS UNI. Ankara Şb. MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_751 - MSRGRUP_850
  75 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Kıbrıs MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_851 - MSRGRUP_900
  444 DOGU AKDENIZ ÜNİVERSİTESİ Kıbrıs MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_851 - MSRGRUP_900
  29 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Kıbrıs MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_851 - MSRGRUP_900
  30 ULUSLARARASI ÜNİVERSİTESİ Kıbrıs MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_851 - MSRGRUP_900
  ? YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ Kıbrıs MSR OKUL KOORD... MSRGRUP_851 - MSRGRUP_900


  * Rakamlar toplam mimarlik "lisans" ogrencileri sayisini gosteriyor. Bekleyenlerle birlikte sayılar artıyor.
  * Mimarlar Odasi'nin Merkezi yayini olan MIMARLIK DERGISI'nin son yani 314'uncu sayisi, sayfa 28 - 29 daki tablodan.
  * MIMAR SINAN UNIVERSITESI'nin (MSU) adı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSU) olarak degişti…


  Mimari Stajda Rotasyon Programı2004- 2005 Dönemi
  İSTANBULMSR OKUL KOORDİNASYONLARI
  MSR GRUPLARI KAYIT DEFTERİ
  msrgrup_001'den msrgrup_250'ye

  İstanbul’da msr grup oluşumuna örnek:
  GRUP No: 248 E-GRUP ADRESİ: msrgrup_248@yahoogroups.com

   
  ADI SOYADI ŞUBE SINIF E-MAIL ADRESİ TELEFON NO'LARI GRUBA KAYIT TARİHİ
  YTÜ - 1
  YTÜ - 2
  YTÜ - 3
  YTÜ - 4
  MSGSU-1
  MSGSU-2
  MSGSU-3
  MSGSU-4
  İTÜ - 1
  İTÜ - 2
  İTÜ - 3
  İTÜ - 4
  DİĞER(...)
  DİĞER(...)
  MİMAR ADAYLARI OLARAK MEZUN OLDUĞUNUZDA ÜYE OLACAĞINIZ
  MESLEK ODANIZI TANIYOR MUSUNUZ?
  TMMOB Mimarlar Odası için
  www.mimarlarodasi.org.tr
  TMMOB Mimarlar Odası
  İstanbul Büyükkent Şubesi için
  www.mimarist.org.tr
  Tüm Mimar Adaylarına Mimari Stajda Rotasyon
  (MSR) Programı tanıtımı için:
  http://www.mimarist.org.tr/msr.htm
  Mimari Stajda Rotasyon (MSR)
  Programı genel iletişim listesi için
  mimari_stajda_rotasyon@yahoogroups.com
  MSR OKUL KOORDİNASYONLARI
  ortak listesi
  msr_okul_koordinasyonu@yahoogroups.com
  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimar Adayları’nın
  MSR OKUL KOORDİNASYONU
  tarafından sürekli bilgilendirmeleri için msr grupları ortak listeleri
  Bahçeşehir Üniversitesi bahcesehir_msr@yahoogroups.com
  Beykent Üniversitesi beykent_msr@yahoogroups.com
  Haliç Üniversitesi halic_msr@yahoogroups.com
  İstanbul Kültür Üniversitesi iku_msr@yahoogroups.com
  İstanbul Teknik Üniversitesi itu_msr@yahoogroups.com
  Maltepe Üniversitesi maltepe_msr@yahoogroups.com
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi msgsu_msr@yahoogroups.com
  Yeditepe Üniversitesi 7tp_msr@yahoogroups.com
  Yıldız Teknik Üniversitesi ytu_msr@yahoogroups.com
  Trakya Üniversitesi trakya_ogrenci@yahoogroups.com
  Eskişehir Anadolu Üniversitesi anadolu_msr@yahoogroups.com
  Balıkesir Üniversitesi balikesir_msr@yahoogroups.com
  Çukurova Üniversitesi cukurova_msr@yahoogroups.com
  Dokuz Eylül Üniversitesi deu_msr@yahoogroups.com
  Dicle Üniversitesi dicle_msr@yahoogroups.com
  Gazi Üniversitesi gazi_msr@yahoogroups.com
  Gebze Y.T.E gebze_msr@yahoogroups.com
  S.D. Üniversitesi isparta_msr@yahoogroups.com
  İzmir Y.T.E. iyte_msr@yahoogroups.com
  Kayseri Erciyes Üniversitesi kayseri_msr@yahoogroups.com
  Kocaeli Üniversitesi kocaeli_msr@yahoogroups.com
  Karadeniz Teknik Üniversitesi ktu_msr@yahoogroups.com
  Mersin Üniversitesi mersin_msr@yahoogroups.com
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi odtu_msr@yahoogroups.com
  Osmangazi Üniversitesi osmangazi_msr@yahoogroups.com
  Selçuk Üniversitesi selcuk_msr@yahoogroups.com
  Uludağ Üniversitesi uludag_msr@yahoogroups.com
  Van 100. Yıl Üniversitesi van100yil_msr@yahoogroups.com
  Yozgat Erciyes Üniversitesi yozgat_msr@yahoogroups.com
  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi zonguldak_msr@yahoogroups.com
  ..@yahoogroups.com iletişim gruplarına üye olmak isterseniz “–subscribe” ekini kullanabilirsiniz. mimari_stajda_rotasyon-subscribe@yahoogroups.com

  (Boşluklar ‘alt ”_” tire’dir.) Adresine boş bir e-posta gönderip gelen yanıtı da yine bir şey yazmadan geriye göndererek listeye üye olabilirsiniz.
  Aynı yolla diğer listelere de üye olabilirsiniz.
  (*)TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası’nın da üye olduğu 22 farklı meslek odasının ortak birliğidir.


  Word metin belgesini ve resimleri indirmek için tıklayınız...

  MSR Programı hakkında daha fazla bilgi için:

  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
  Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları (EKA)
  Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (MBÇK) Sekreterliği

  Tel: 0212 – 251 49 00
  Faks: 0212 – 251 94 14

  e-posta: metinkaradag@mimarlarodasi.org.tr

  MSR Programı genel iletişim e-grubu
  mimari_stajda_rotasyon@yahoogroups.com

  MSR Okul Koordinasyonlarıiletişim grubu
  msr_okul_koordinasyonu@yahoogroups.com


  MİMARİ STAJDA ROTASYON PROGRAMI

  Kısa tarihçe:…
  Uygulamalar Raporu:
  Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 3 - 4 - 5 Aralık 2001
  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Staj konusunda her bir okul yalnızca kendi öğrencilerinin sorunları ile uğraşmaktayken; "varsayım olarak bile olsa" Mimarlar Odası, bütün okulların mimarlık öğrencilerinin sorunları ile sürekli uğraşmak zorundadır.


  Mimarlar Odası'nın üyeleriyle yaptığı anketler veya kendiliğinden gelen başvurularla, öğrencilere staj yeri sağlanması konusu, öteden beri sorunlu alanlardan biridir.
  Diğer yandan bu alanda kayda geçmeyen sorunlar ve çözüm sağlama çalışmaları da başlı başına bir zaman ve enerji gerektirmektedir...
  Oysaki yaşadığımız staj ve staja bağlı sorunların kökeninde; sorunun asıl sahiplerinin, sorunların çözümüne katkı ve katılımlarının sağlanamaması yatmaktadır.
  Bu düşünceden hareketle, Şubemizce başlatılan ve 35. Donem Çalışma Raporunda da yer alan, Mimari Stajda Rotasyon Program Taslağı çalışmasıyla; mimarlık eğitimi sürecine paralel olarak, "bu alanda var olan olanakların daha verimli bir biçimde yeniden değerlendirilmesi amaçlanmıştır..."

  "Eğitim sürecinin öznesi" olan öğrenciye doğrudan sunulabilecek her türlü katkının eğitime de katkı sağlayacağı düşünülerek; bu alanda farklı bir öneri getiren Mimari Stajda Rotasyon

  Programı ortak çalışmaları başlatılmıştır.
  Yasa, yönetmelik ve yönergelerde temel ya da ek değişiklikler talep etmeksizin; Oda(1) , Üyeler, Mimarlık Fakülteleri, Öğrenciler, Mimarlık Vakfı Enstitüsü ve Yapı Sektörü'nün yeni bir anlayış çerçevesinde bir araya gelmesinin ilk adımları atılmıştır.(2)
  Yapı olarak, sorunun asıl sahibi olan mimar adaylarının; sorunun çözümünde de yetkinleşmesine olanak sunabilen "öğrenen organizasyon" yapılanması tercih edilmiştir. Böylece süreç içinde edindikleri deneyimlerle paralel olarak getirecekleri öneriler, içinde bulundukları yapılanmada ortaya çıkabilecek öngörülememiş sorunları giderebileceklerdir.
  Bu ve benzer düşüncelerle, ilgili Şube komisyonunda olgunlaştırılan ve bir yıla yakın bir süredir de hazırlıkları devam eden(3) Mimari Stajda Rotasyon Programı çalışması; Mimarlık Fakültelerimize sunulmuş; katkı ve katılımları beklenmiş ve olumlu yanıtlar alınmıştır.

  Gelişim süreci olarak, ilk aşamada:...
  Dört büyük üniversitemizin bir önceki dönem görev yapan Mimarlık Fakülteleri Dekanları'na (4) aynı anda yapılan başvuru üzerine ortak bir toplantı düzenlenmiştir...
  Toplantıya üç (5) okulumuzun Staj Komisyonlarını temsilen değerli hocalarımız (6) katılmışlar ve Şubemiz sürekli çalışma komisyonlarından olan Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Kurulu'nca (EKA) hazırlanmış olan, "Mimari Stajda Rotasyon Programı Taslağı" görüşülmeye başlanmıştır.
  Mimari Stajda Rotasyon Programı Koordinasyon Kurulu (7) adı altında peşpeşe yapılan dört ayrı toplantı sonucunda; "MSR Programı'nın test edilmesi amacıyla, mimarlık bölümü öğrencileri ile birlikte çalışma başlatılması..." kararı alınmıştır.
  Bu karar üzerine; 05 Nisan 2000'de İTÜ - 109 numaralı salonda; 21 Nisan 2000'de YTÜ-Oditoryumu'nda ve 15 Mayıs 2000'de MSÜ Oditoryumu'nda mimarlık öğrencileriyle birlikte birer bilgilendirme ve forum toplantısı yapılmıştır.

  (Benzer toplantılar 13 Kasım 2001'de MSÜ Oditoryumu'nda; 20 Kasım 2001'de İTÜ - 109 numaralı salonda ve 27 Kasım 2001'de YTÜ Oditoryumu'nda tekrar edilmiştir... Ancak bu kez bilgilendirmeler çalışan ve üreten MSR gruplarındaki aday mimarlar tarafından gerçekleştirilmiştir... )
  İlk forum toplantılarının sonuçları, 5. kez yapılan "Mimari Stajda Rotasyon Programı Koordinasyon Kurulu" toplantısında değerlendirilerek; ulaşılan olumlu sonuç ve gelişmeler üzerine, "MSR Programı'nın uygulamaya devam etmesi için gerekenlerin yapılması..." kararı alınmıştır.
  Çalışmalara İstanbul'da bulunan diğer okulların ( Beykent, Yeditepe ve İstanbul Kültür Üniversiteleri.) mimarlık bölümlerindeki öğrencilerin katılımıyla devam edilmiştir.
  Şu an 82 ayrı grup halinde farklı aşamalardaki çalışmalarını sürdürmektedirler. İstanbul'daki tüm mimarlık öğrencilerinin MSR Programı ile tanışma ve katılımları tamamlandığında yaklaşık 240 grup oluşacaktır.
  Elektronik ortamda kesintisiz ortak bilgilendirme olanaklarından şu an yararlanabilen öğrenci sayısı 800'e yaklaşmış durumdadır. (7) Her bir öğrenci grubu ayrıca kendi elektronik haber grubu üzerinden grup içi iletişim halindedirler.
  Yine mimarlık bölümü öğrencilerinin başvurusu üzerine, yaygınlaşma İstanbul dışına da yönelmiştir.

  Gelişim Süreci: "İkinci Aşama"
  ( Mimar adaylarımızın "Kesintisiz gündem, Mimarlık = 4 x a4 MSR Bültenleri... )
  Mimari Stajda Rotasyon Programı'nın gelişim sürecinin ikinci aşamasını; eğitim sürecinin öznesi olan mimar adayı - öğrencilerin, mesleki pratik adına yapmış ya da yapacak oldukları tüm çalışmalarının belgelerini çizim, yazı, resim vb. yollarla "4 x a4" MSR Grup Bültenleri'ne aktarmaya devam ettikleri bu dönem oluşturmaktadır...
  Mimar Adayının, mimari gözlem ve ifade gücünü geliştirmesi yönünde; 4 yıllık eğitim süreci ile paralel olarak grubu içerisinde sürekli bir test ortamında kendi kendisini sınaması, deneyimleriyle oluşturduğu izlere bakarak kendinde yeniden oluşturacağı veya seçeceği mesleki kimlik ( ve etik ) gelişimine katkıda bulunması beklenmektedir...
  Temel kural olarak "farklı okulların farklı sınıflarında okuyan mimar adaylarının biraraya gelmeleriyle oluşan" MSR Grupları; bu üretken ortamın sağladığı özendirmeler yoluyla ve "kesintisiz bir gündemle" mimarlığı kendilerinde yeniden keşif ve inşa etmeye çalışmaktadırlar...
  Hiçbir şekilde grup içi çalışmalarına müdahale edilmemektedir. Bağımsızlık ve özgürlüklerini, yerine getirdikleri sorumluluk anlayışıyla koşut olarak geliştirebilmektedirler...
  Gruplar kendi içlerinde edindikleri farklı deneyimlerini paylaşma ve aktarma alışkanlığı geliştirmektedirler.
  Artık birbiri ardısıra üretilmeye başlanan "MSR Grup Bültenleri" aracılığı ile öğrenciler, "stajı dört yıl boyunca kesintisiz ve keyifli bir mimarlık eylemi haline getirmeye başlamışlardır..."
  MSR Programı uygulama örnekleri ve temel kurallar konusunda:...

  Mimari Stajda Rotasyon Programı çalışması, öğrencinin mimarlık eğitimine başlaması ile mezun olduğu tarih arasındaki 4 yıllık ( yaklaşık 48 aylık ) süreci kapsar.
  "Farklı okulların farklı sınıfları" kuralına göre ilk adımda gruplar;

  İTÜ Öğrencileri: 1.; 2.; 3.; 4. Sınıflardan 1'er kişi
  YTÜ Öğrencileri: 1.; 2.; 3.; 4. Sınıflardan 1'er kişi
  MSÜ Öğrencileri: 1.; 2.; 3.; 4. Sınıflardan 1'er kişi' nin
  katılımıyla oluşmakta ve bu gruplara sayıları daha az olan Beykent; Yeditepe ve İstanbul Kültür Üniversiteleri öğrencileri birer ikişer katılmaktadırlar...
  (Bilgilendirmesi yeni yapılan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin de önümüzdeki günlerde katılımları beklenmektedir.)
  Mezun olup gruplardan ayrılanların yerine her yıl okulların birinci sınıflarına yeni kaydolan öğrenciler aynı zamanda var olan gruplara katılabilmektedirler. Böylece ve grup hafızasıyla birlikte grup kimliğinin de oluşması doğal olarak beklenebilir.
  Aynı zamanda eğitim sürecinde edindiği mesleki teorik bilgiyi "unutmasına fırsat vermeden, hemen test edebilme olanağı sağlayan" özelliği ile MSR çalışmalarından beklentimiz; öğrencinin staj kavramını birinci sınıfa başladığı ilk günden itibaren benimseyip içselleştirerek, öğrenen bir organizasyon içinde "sorun çözme kabiliyetini" geliştirmesine olanak sağlamasıdır...

  Grup içi çalışmalarında:...
  Temel olarak "basit ve tek bir yapı modelinin" yatayda çoğaltılması şeklinde tüm mimarlık öğrencilerini kapsaması hedeflenen Mimari Stajda Rotasyon Programı uygulaması; öğrencilerin "sorun çözme kabiliyetini geliştirme grupları" olarak ilişkilenmesiyle çalışmaya başlarlar.
  Grup içerisinde "durum tespiti" ile ortaya çıkan "birey ve grup ihtiyaç programı"; öncelik durumuna göre çözülmesi gereken sorunlar sıralamasıyla kendi çalışma programı halini alır.
  Böylece grup içerisinde geliştirilecek (7) çözümlerle "elenen sorunlar" dışında kalanlar; genel bir sorun alanı olarak Mimari Stajda Rotasyon Programı'nı genel konularını oluşturur.
  Bu gelişmelerin bir işareti olarak da hiçbir deneyimi olmasa bile tüm mimar adaylarının yılda bir ya da iki kez bir işe girerken istenen cv / özgeçmiş belgelerini grup arkadaşlarına sunmaktadırlar.
  Bu aynı zamanda ne istediğini bilen mimar adayının "kaliteye talep etme kalitesi" bilincinin gelişim sürecini de yansıtmaktadır.
  Böylece MSR sürecinden geçen öğrenci esas stajına "yetkin bir mimar adayı" olarak başlayabileceğinin işaretlerini kendi msr gruplarında şimdiye kadar yaptıkları işlerden alıyoruz...
  Örnek bir kazanım olarak, herhangi bir staj yerinde çalışmasını tamamlayan mimar adayı o işyerini grup içi ya da dışından bir başka arkadaşına mutlaka devir teslim ederek mevcut olanakların yitirilmemesine katkıda bulunmaktadır...
  MSR Programı çalışmalarında şu ana kadar duyulan en büyük eksiklik, okullarımızda değerli hocalarımızın öğrencilerini bu çalışmalar hakkında teşvik edici yönde destekleridir.
  Bu konuda kendilerine yeterince bilgi ulaştıramadığımız düşüncesiyle özeleştirimizi sunuyor ve sadece her gördüklerinde tüm öğrencilerinden "yeni sayı bültenlerini isteyerek..." beklediğimiz desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz.

  Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,
  Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Kurulu
  ( EKA MBÇK)

  Dipnotlar:
  (1) EKA - MBÇK ve GALATA GRUBU-MBÇK Komiteleriyle birlikte…
  (2) Deprem nedeniyle verilen ara hariç...
  (3) YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı: Prof.Dr. Hakkı Önel; MSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Cengiz Eruzun; İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı: Prof.Dr. Mine İnceoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı: Prof.Dr. Necdet TEYMÜR
  (4) ODTÜ Mimarlık Fakültesi Staj Komisyonu temsilcileri Ankara'da oldukları icin katılamadılar. Ancak kendileri gelişmelerden sürekli bilgilendirildiler.
  (5) YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu'nu temsilen: Prof. Dr. İhsan Bilgin; MSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu'nu temsilen: önce MSÜ Dekanı olarak Prof. Dr. Cengiz Eruzun, sonra Yrd. Doç. Dr Emel Ardaman. İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu'nu temsilen: Doç. Dr. Murat Çıracı, sonra Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Tavil.
  (6) Mimari Stajda Rotasyon Programı Koordinasyon Kurulu, çalışmalarını o tarihlerde aşağıdaki katılımcılar ile başlatmışlardır: Mimarlar OdasI İstanbul Büyükkent Şubesi ilgili komisyonlarının (EKA - MBÇK ve GALATA GRUBU - MBÇK) temsilcileri; YTÜ, MSÜ ve İTÜ Mimarlık Fakülteleri Mimarlık Bölümü Staj komisyonu temsilcileri; Mimarlık Vakfı Enstitüsü Temsilcileri; Ve Mimarlık öğrencileri.
  (7)Genel haber iletişim grubu (şu an: 800 kişi): mimari_stajda_rotasyon@yahoogroups.com 'dur.
  ( 8) Sorunların çözümünde yararlanılacak temel kaynaklar:
  a) Staj Büroları ,
  b) Staj Şantiyeleri
  c) Yapı Malzemeleri Firmaları'nın sunuşları (Talepler doğrultusunda )
  d) Yapı Malzemeleri Firmaları'nın sponsörlükleri (Talepler doğrultusunda )
  e) Yapı Malzemeleri Firmaları'nın Fikir Projesi Yarışmaları (Talepler doğrultusunda)
  f) Galata Grubu pratik çalışma alanları ( Yaz ve güz dönemi programları )
  g) Mimarlık Vakfı Enstitüsü ( araştırma projelerine katılım olanakları ve burslar )
  h) Uluslararası öğrenci değişim programları ( Akdeniz Mimarlar Birliği - UMAR, İAESTE vd. )
  g) Her alandan danışmanla çalışabilmek
  i)Farklı etkinlik programlarına katılım
  j) Teknik v.d. geziler

  8) Ek: Kavramlar:...
  a) MİMARİ STAJDA ROTASYON PROGRAMI KOORDİNASYON KURULU:
  b) MSR GRUPLARI:
  c) MSR OKUL KOORDİNASYONLARI:
  d) MSR BÜLTENLERI:

  a) MIMARİ STAJDA ROTASYON PROGRAMI KOORDINASYON KURULU:
  Bu kurul, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin ilgili (*)komisyonunun girişimiyle aşağıdaki kurumların ve kişilerin katılımından oluşmuş ve MİMARİ STAJDA ROTASYON Programı'nın "ilk taslağını peş peşe 3 toplantıda değerlendirerek çalışmanın uygulamaya başlaması onayını vermiştir. ( Peş peşe 3 ayrı msr bilgilendirme forumu öğrencilerin katılımıyla 5 Mayıs 2000'de başlatılmıştır.)

  1) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Temsilcileri: (*)EKA MBCK ve GALATA GRUBU MBCK;
  2)YTU Mimarlık Fakültesi'nin Staj komisyonu Temsilcileri;
  3)MSU Mimarlık Fakültesi'nin Staj komisyonu Temsilcileri;
  4)ITU Mimarlık Fakültesi'nin Staj komisyonu Temsilcileri;
  5) Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yönetim Kurulu Sekreteri;
  6) İlk MSR Gönüllüsü Öğrenciler;

  b) MSR GRUPLARI:
  Sizlerin SU AN içinde bulunduğunuz gruplar.
  "Farklı okul ve farklı sınıf" temel koşulu ile oluşan bu gruplardan henüz 61 adet açılmış olup bunlardan değişik zamanlarda kurulmuş olan 13 grup faaliyetlerini 25 bültenle yansıtmışlardır.
  İstanbul'daki 9 ayrı mimarlık bölümünde okuyan öğrenci sayısı 3000'in üzerinde olduğuna göre gruplama işlemleri tamamlandığında yaklaşık 240 ayrı msr grubu oluşabilecektir.

  c) MSR OKUL KOORDINASYONLARI:
  Bu koordinasyon msr faaliyetlerine başlamış gruplardaki aktif arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Her okulun msr gruplarındaki mimar adaylarının kendi okullarında msr konusundaki yapacakları bilgilendirmelerin yanısıra ihtiyaç ve gelişmeler konusunda gündem oluşturup ortak etkinlikler üretmek ve modelin gelişmesi için katkıda bulunmak isteyen gönüllülerden oluşmaktadır...
  Örnegin:
  msr gruplarında düzenli olarak çalışanların eğitimleri sigorta edilmeleri,...
  Bu konuyu bir kampanya çerçevesinde yapı sektörüne bir proje olarak götürülecek hale getirmek icin; tartışılmasını sağlayarak gerekli bilgi birikimi ve kamuoyunu oluşturmak,...
  Bildiğiniz gibi msr gruplarındaki arkadaşlarımızın şantiyelere yapacakları birçok ziyarette mutlaka işe yaracak bu ve benzeri çalışmaları koordine etmek;...
  MSR Okul Koordinasyon Bültenleri'ni çıkarmak;...
  "Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2" hazırlık atölyelerine okullarındaki grup üyelerinin katılımı için bilgilendirme çalışmaları yapmak,...

  d) MSR BÜLTENLERI:
  MSR Gruplarında yapılan çalışmaların ve etkinliklerin,gözlem ve değerlendirmelerin yer verildiği, ortak ya da grup katılımcılarının tek başına da çıkarabildikleri 4 sayfa A4 boyutlarında ( ikiye katlanmış A3 kağıtla yapılabilen) KÜNYESI BULUNAN veMimarlar Odası tarafından her bir sayısı 200 adet çoğaltılan ve elektronik ortamda da dağıtılabilen bültenlerdir.