Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Afife Batur

Yazar- MO İstanbul 19 Eylül 2019 Perşembe

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mimarlık meslek ortamına farklı yönleriyle katkı yapmış, iz bırakmış meslek büyüklerimizle sürdürülen yayın çalışmalarına devam ediyor.

“Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi kapsamında gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerinde meslektaşlarımızın yaşamlarından aktarabildiklerinin, belgeler ve görsellerle birlikte
derlenmesi, kitaplaştırılması amaçlanıyor. Afife Batur’la daha önce yapılan sözlü tarih görüşmesine ek olarak yer verilen farklı söyleşiler onu daha iyi anlamamıza olanak sunarken, ölümünün ardından dile getirilenler ise bir mimarlık tarihçisi olarak Afife Batur portresini farklı yönleriyle aktararak portrenin tamamlanmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Hocamızın anısına saygıyla…
*
“Afife benim ‘ilk asistan’ımdı. Onu öğrencilerim arasında sevme nedenim, benim derslerime gösterdiği dikkat, iyi konuşan ve öğrenmek isteyen, zeki kimliğiydi. (…) Tezleri dışında yeni kitap
yayımlayan çok fazla öğretim üyesi olmayan ülkemizde, Afife Batur’u hatırlamak, Türkiye’deki meslek dayanışması, mimarların birbirlerini tanımaları ve toplumun çağdaş dünyaya yaklaşması
açısından önemlidir.”
Doğan Kuban (Önsöz’den)
*
“Ben kendi adıma Odanın siyasi rolünün mesleki platformda olmasını tercih edenlerdenim. Yani, doğrudan siyasetle değil ama mesleğin uygulamasında veya kuramında veya karşılaşılan
problemlerinde, onun siyasi yanını görmezden gelmemek, onun siyasi zeminini elden geçirmek, onu irdelemek, onu belki açıklamaya girişmek ve dolayısıyla mimarlığın sosyal ve ekonomik
tabanla bağlarını, bağlantı kanallarını sürekli açık tutmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü mimarlığın toplumdan kopuk olmayan, toplumun ürünü olarak değerlendirilmesi gereken bir yanı
olduğunu düşünüyorum. Mimarlık tarihini okuduğum zaman da bunu görüyorum.”
Afife Batur (Arka kapak yazısı)

TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. 31 Beyoğlu, İstanbul
Tel: (212) 251 49 00

MİV (Mimarlık Vakfı) Kitabevi
Karaköy, Kemankeş Cad. 31 Beyoğlu, İstanbul
Tel: (212) 244 86 87 (dahili 316)
e-posta: mivkitabevi@gmail.com

Yazar- MO İstanbul 19 Eylül 2019 Perşembe