Kuruluşunun 95. Yıldönümünde Cumhuriyet İçin Çağrı!

Yazar- MO İstanbul 29 Ekim 2018 Pazartesi

Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu bir yönetim anlayışı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.kuruluş yıldönümünü; halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gasp edildiği, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı “Otokratik Rejim” koşullarında karşılamaktayız.

Ülkemizin, uygarlık yolunda ilerleme hedefinden uzaklaştırıldığı bu dönemde; bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyetin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi için; bütün ilgili kesimleri laik, demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmaya çağırıyor; çağdaşlaşma sürecinin geriye döndürülemeyeceği bilinci ve inancıyla, meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

29 Ekim 2018

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 29 Ekim 2018 Pazartesi