İMOK: 24 Haziran’da Demokratik ve Güvenli Bir Seçim Ortamı İstiyoruz!

Yazar- MO İstanbul 20 Haziran 2018 Çarşamba

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 20 Haziran 2018 tarihinde 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu Sekreteri Süleyman Solmaz okudu. Basın açıklamasının ardından İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Barosu, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyonu yöneticileri söz kullanarak meslek odalarının 24 Haziran seçimleri hakkında görüşlerini bildirdiler.

İMOK tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılan basın açıklaması şu şekilde:

25 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanacağımıza hepimiz karar vereceğiz, yaptığımız tercih ülkemizin kaderi olacak ve bu kaderi hep birlikte yaşayacağız.

25 Haziran’da sadece iktidarı belirleyeceğimiz bir seçim yapmayacağız, A’dan Z’ye yeni bir rejim ve sistem değişikliğini oylayacağız.

• Evrensel demokratik kuralların ödünsüz tesis edildiği, ülkenin kaderinin çoğulcu bir yaklaşımla belirlendiği, egemenliğin mecliste olduğu bir gelecek için,

• İtiraz edenin, eleştirenin, beğenmeyenin vatan haini, terörist ilan edilmediği, yargının tamamen tarafsız olduğu, insanların kesin delillerin varlığında objektif yargılandıktan sonra cezalandırıldığı bir gelecek için,

• OHAL ile değil yasamanın etkin olduğu, yürütmenin, müzakere, rıza, mutabakatla yapıldığı, başta yargı olmak üzere önemli kurumlara atama yetkilerinin dağıltıldığı bir gelecek için;

• Demokrasinin en temel koşulu olan “eşit koşullarda rekabetin” yapıldığı, iletişim, medya ve diğer olanaklardan tüm partilerin hakça yararlandığı, OHAL koşullarıyla değil vatandaşlık haklarının özgürce kullanıldığı seçimlerin olduğu bir gelecek için,

• Özerk kurumların yönettiği ekonomi ile halkın yoksullaşmadığı, gelir eşitsizliğinin giderildiği, planlı ve etkin ekonomi yönetimi ile ülkenin kalkındığı bir gelecek için,

• Komşularımızla sıfır sorun hedefleyen dış politika, kavga, kutuplaşma, çatışma, ötekileştirme ve nefret dilinin kullanılmadığı iç politika pratikleriyle barış ve huzurun, bir arada yaşama kültürünün olduğu bir gelecek için,

• Her çocuğa eşit ve parasız eğitimin verildiği, okullar arasında kalite farkı bulunmayan, sınav sistemlerinin sıkça değişmediği, yurt sorunu olmayan, evrensel bilim kurallarının hakim kılındığı eğitim için,

• Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin göz ardı edilmediği, hastaların müşteri olarak görülmediği, sağlık hizmetinin gerçekten parasız olduğu, kar kaygısından uzak bir sağlık politikası için,

• Bugüne kadar yüzlercesini yaşadığımız hayvanlara karşı şiddet, kötü muamele ve itlaf etmelere duyarsız kalınmayan, hayvan hakları ve refahını önemseyen daha insancıl bir yaklaşım için,

• En büyük projelerin rant ve inşaat ağırlıklı değil, üretime yönelik olduğu, doğanın yok edilmediği, çevreye duyarlı bir kalkınma için,

• Özellikle son yıllarda kadının toplumda görünür olması, ekonomik özgürlüğü konusunda yol alması, kendine biçilen rollere karşı çıkması ve eşit birey hakları talep etmesi karşısında kadına geleneksel rollerinin sürekli hatırlatılmadığı, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırıldığı bir gelecek için,

• Meslek odalarının; doğruyu onaylayan ancak yanlışa sonuna kadar karşı çıkan tavrının tüm dünyada ortak bir davranış biçimi olduğu bilinciyle hareket etmesi karşısında, meslek odalarına düşmanca davranılmadığı, meslek odalarının yetkisizleştirilmesi için değil, topluma yarar sağlaması ve kamu adına denetim yapmaları için güçlendirildiği bir gelecek için,

• Çoğulcu demokratik hukuk devletinin temellerini sağlamlaştıracak, kuvvetler ayrımını tesis edecek, parlamenter sistemi güçlendirecek, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, yargı bağımsızlığını sağlayacak, anayasal ve yasal düzenlemeleri yapacak yeni bir Meclis’i ve bu iradeyle birlikte hareket edecek yeni bir Cumhurbaşkanı’nı seçmek için karar vereceğiz.

Bu kararı verirken ön koşul olarak herkesin görüşlerini özgürce ifade edeceği, eşit adil koşullarda yarışacağı ve güvenli bir seçim ortamında demokratik bir seçim istiyoruz.

24 Haziran;

Demokrasi için, huzur için, barış için, bir arada yaşama kültürümüzü yeniden kurmak için yeni bir başlangıç olsun.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu

Yazar- MO İstanbul 20 Haziran 2018 Çarşamba