Fikirtepe’de imar planlarının iptal kararı onandı

Yazar- MO İstanbul 16 Ağustos 2021 Pazartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde riskli alan ilan ettiği Fikirtepe bölgesiyle ilgili imar planlarının iptali kararı onandı. Danıştay 6’ncı Dairesi, imar planlarının iptaline yönelik bakanlığın temyiz başvurusuyla ilgili riskli alan ilanı kararında hukuka uyarlık bulunmadığını belirtti.

‘Riskli alan ilanında hukuka uyarlık yok’

Danıştay 6’ncı Dairesi’nin 28 Haziran 2021’de verdiği kararda, imar planlarıyla ilgili daha önce verilen iptal ve bunların onanmasına dair kararlara atıf yapıldı. Afet Yasası kapsamında bölge ile ilgili teknik rapora yönelik tespitlerde de bulunuldu. Tespitler şöyle:

– Kötü ve sağlıksız olduğu ileri sürülen yapıların hangileri olduğu ve bu yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını ortaya koyan bilimsel verileri içeren herhangi bir teknik inceleme yapılmadı.

– İşlemin dayanağı rapor yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte değil.

– Riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı için dava konusu imar planları da dayanaktan yoksundur.

Ne olmuştu?

Fikirtepe’deki “kentsel dönüşüm” süreci 16 yıl önce başladı. 2005 yılında “özel proje alanı” ilan edilen Fikirtepe’ye yönelik imar planları 2011 yılında onaylandı. Bakanlar Kurulu’nun 2013 yılında ‘riskli alan’ ilan ettiği Fikirtepe’de yaşayan halkın mağduriyeti de katlandı. Mahalle hakkında bir yıl sonra da acele kamulaştırma kararı verildi. Ancak İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi 2019’da verdiği kararla imar planlarını iptal etti. Kararda, bakanlığın hazırladığı bazı plan notlarında donatı alanları ve imar transferi hakları ile yoğunluk kararına uygun bir yapılaşma olup olmayacağının belirsiz olduğu kaydedilmişti.

Bakanlık, Şubat 2021’de bu defa da mahalleyi üç ayrı etaba ayırarak yeni imar planları hazırladı. Bu planlara karşı da davalar açıldı. Çünkü Bakanlığın hazırladığı yeni planlarda belirsizlik düzeltilmemiş, kurum ve kuruluşların planlarla ilgili görüşlerinden biri hariç tamamı iptal edilen planlara yönelikti. İdare Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde bu davaları karara bağlaması bekleniyor.

Yazar- MO İstanbul 16 Ağustos 2021 Pazartesi