EKA-MBÇK Seçimli Toplantısına Çağrı

Yazar- MO İstanbul 30 Mart 2018 Cuma

Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları (EKA)

Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (MBÇK)

-Yeni Dönem Seçimli İlk Toplantısı-

Tarih: 21 Nisan 2016 Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: Karaköy Binası, 3. Kat Toplantı Salonu

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları (EKA)

Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu’nun (MBÇK) 2018-2020 dönemi “Seçimli İlk Toplantısı”; Şube Yönetim Kurulu’nun 20 Mart 2018 Salı günü yapılan 45/04 sayılı toplantısında alınan 17 sıra no’lu karara göre; 21 Nisan 2018 Cumartesi günü, saat 16.00’da, Şube’nin Karaköy Binası, 3. Kat Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Toplantı Gündemi:

1- Açılış

2- 2016-2018 Dönemi Çalışma Raporu üzerine görüşmeler

3- 2018-2020 Dönemi Çalışma Programı üzerine öneriler ve görüşmeler

4- Şube Yönetim Kurulu’na önerilecek, 2018-2020 dönemi EKAMBÇK Yürütme Kurulu’nun belirlenmesi

5- Yeni dönem için öneri ve dilekler.

6- Kapanış

 

Çalışmalara ilgi duyan, katılmak katkı vermek isteyen üyelerimiz için bilgi edinme kaynakları:

1) EKA-MBÇK 2016-2018 Dönemi Çalışma Raporu:

Aşağıda yer alan web adresimizde 44. Dönem Şube YK Çalışma Raporu’nun 7. bölümünde

( http://www.mimarist.org/include/uploads/2018/02/4407-ekambck.pdf  ) özet olarak aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır.

7.1. Çalışma Grupları Hazırlık Süreci:

  1. a) Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma Grubu:
  2. b) Mimarlık Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Araştırmaları Çalışma Grubu:
  3. c) Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Alanı Çalışma Grubu:
  4. d) Mimarlık, Doğa ve Kültür Araştırmaları Çalışma Grubu:
  5. e) Mekân Güvenliği Çalışma Grubu:
  6. f) EKA WEB Yayın ve İletişim Çalışma Grubu:

2) Mimarlar Odası Mevzuatı / “Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulları Yönetmeliği” için:

( http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=list&bid=220&mid=220 )

3) Geçmiş dönem EKA MBÇK Çalışma Raporlarını Şube web sayfasından görmek için örnek:

( http://www.mimarist.org.tr/calisma_raporlari/mbck.pdf )

4) Daha fazla bilgi için: EKA MBÇK YK Sekreterliği, Tel: 0212 251 49 00 – Dahili: 303

Yazar- MO İstanbul 30 Mart 2018 Cuma