Devletin Barıştığı Kaçak Yapıların Sorumluluğu Teknik Elemanlara Yüklenemez!…

Yazar- MO İstanbul 18 Şubat 2019 Pazartesi

06 Şubat 2019 tarihinde Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak No:18’deki  Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucunda 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 12 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Arama Kurtarma çalışmalarından çıkan sonuç, 1999 depreminin 20. Yılında İstanbul’un depreme hazırlıklı olmadığıdır.

Büyük Marmara depreminden 20 yıl sonra bile mevcut yapı stoğunun durumu ile ilgili herhangi bir tespit çalışması yapılmadığı gibi, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Mayıs 2018 tarihinde çıkarılan ‘’İmar Barışı/ Affı’’ düzenlemesi ile de tüm kaçak yapıların yasal hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile, yapıların sağlam olup olmadığına bakılmaksızın tüm sorumluluk yapı sahibine yüklenmiş, ayrıca imar kanunu çerçevesinde kaçak olduğu tespit edildiği için verilen imar para cezaları ve yıkım kararları bile iptal edilmiştir. Kartal’daki Yeşilyurt Apt. da bu örneklerden birisidir.

20.10.1992 tarih 2-39 numara ile Bodrum Kat + Zemin Kat + 5 Normal Kat olarak yapı ruhsatı almış olan yapıya 2 kaçak kat ilavesi yapıldığı bilinmektedir. Tüm bu kaçak katların yapıldığı süreçte, ilgili belediye tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yaşayanların beyanına göre 1995 yılından kaçak katları ile birlikte tamamlanmış olan yapıya her türlü alt yapı hizmetleri verilerek, birçok başka örnekleri gibi, adeta kaçak yapılaşma teşvik edilmiştir.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamakla sorumlu olan kamu idareleri, kaçak yapılara göz yumarak ve denetleme görevlerini yerine getirmeyerek oluşan yada oluşabilecek facialara neden olmuştur.

Meslek odaları olarak yıllardır söylediğimiz gibi, yapı üretim süreçlerinde kamu idareleri eliyle yapılması gereken denetimler sadece teknik elemanların, teknikerlerin ve denetleme şirketlerinin sorumluluğuna bırakılamaz.

Kartal’da yaşanan facia sonucunda; Mimari ve Statik Proje Müellifleri, Teknik Uygulama Sorumlusu, Sürveyan göz altına alınmış, Mimari Proje Sorumlusu ve Teknik Uygulama Sorumlusu meslektaşlarımız tutuklanmıştır.

Oysa ki yaşayanların beyanlarından da anlaşılacağı gibi 1995 yılında tamamlanmış binanın, asıl denetleyicisi olması gereken belediye yetkilileri, özel bir çabayla sorumluluktan uzak tutulmaktadır. Teknik Uygulama Sorumlularını da denetlemesi gerekli olan dönemin Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı, İmar Müdürü, Müdür Yardımcısı, Kontrol Mühendisleri asıl sorumlulardır.

Olayla ilgili, her kim olursa olsun, asıl sorumluların ortaya çıkarılması gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 18 Şubat 2019 Pazartesi