Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 99. Yıl Dönümünü Kutluyoruz

Yazar- MO İstanbul 28 Ekim 2022 Cuma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yaşadığımız toprakların işgalden kurtarılarak; egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu bir yönetim anlayışı ile kurulan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutluyoruz.

Mutlak siyasi gücün ve yetkinin denetimsiz olarak bir kişide toplandığı otokratik rejimle birlikte artan ekonomik, sosyal ve siyasal kriz koşullarında; eşitsizlik ve adaletsizlik yükselmekte, hukukun evrensel ilkelerine ve demokrasiye aykırı kararlar alınmakta, bireysel temel hak ve özgürlükler çiğnenmekte, erkler ayrılığı ilkesi yok sayılarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmakta, çağdaşlaşma ve uygarlaşma karşıtı uygulamalar artmaktadır. Cumhuriyet devrimi ve değerli kazanımları, özgün mimarlık mirası ve bellek değerleri yok edilmektedir.

Kuruluşunun 100.yıl dönümünü karşılamaya hazırlandığımız süreçte; uygar bir gelecek için, eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer alanlardaki çağdaşlaşma sürecinin ilerletilmesi; bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilerek demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Bu nedenle son günlerde iktidar tarafından gündeme getirilen; Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yaşatılmasının en önemli güvencelerinden olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlevsizleştirilmesine yönelik girişimlere karşı; meslek alanlarımıza ilişkin “hak ve örgütlenme” mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğinin bilgi, birikimi ve bilinciyle hareket etmenin önemini bir kez daha vurgulamaktayız.

Mimarlar Odası olarak; Cumhuriyetin kuruluşunun 99.yılında bütün ilgili kesimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve laik, demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmaya çağırıyor meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın “Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 28 Ekim 2022 Cuma