Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygıyla Anıyoruz

Yazar- MO İstanbul 10 Kasım 2022 Perşembe

Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yönetim anlayışı ile çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran; ülkemizin eğitim, kültür, sanat, sağlık, tarım, kentleşme ve diğer birçok alanda laik, demokratik bir uygarlık yolunda bilimin ve akılcılığın gereklerine bağlı gelişimini temel alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün seksen dördüncü yılında saygıyla anıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 10 Kasım 2022 Perşembe