Büyük Zaferin 100. Yılını Kutluyoruz

Yazar- MO İstanbul 29 Ağustos 2022 Pazartesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun olduğu anlayışı ile sürdürülen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde kazanılan Büyük Zaferin 100. Yıldönümünü; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlevsizleştirildiği, Cumhuriyet devimlerinin, hukukun ve demokratik kazanımların ortadan kaldırıldığı, uygarlaşma karşıtı, baskıcı ve otoriter rejim koşullarında karşılamaktayız.

Yapılı, doğal ve tarihi çevrede yaşanan tahribat; meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin özerk ve demokratik yapılarına müdahaleler; insan hak ve özgürlüklerine getirilen kısıtlamalar, baskı ve şiddet yükselmektedir. Sanata ve sanatçılara karşı itibarsızlaştırma kampanyaları yürütülmekte, akademisyenler ve meslek mensupları baskı altına alınmakta; tüm bu hukuksuz girişimler soruşturma, ihraç ve gözaltı gibi yöntemlerle devam etmektedir.

Siyasi iktidar; Gezi Parkı ile başlayan ve eşitlik, demokrasi, insan onuruna yakışır bir yaşam hakkı talepleriyle büyüyen mücadeleyi yeniden hedef almıştır. Hukuksuz açılan davalarda verilen beraat kararları evrensel hukuk normlarına ve yerleşik yargı usullerine aykırı biçimde bozulmuş; meslek odalarının temsilcileri hapis cezası verilerek tutuklanmıştır.

Cumhuriyet devrimi ve genç Türkiye’nin modernleşme sürecinin simgesi ve yansıması olan özgün mimarlık mirası; doğal, tarihi ve kültürel miras; taşıdıkları doğal ve kültürel değerlerle birlikte yıkılarak yok edilmektedir.

Mimarlar Odası olarak; laik demokratik parlamenter sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi, bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesinin tarihsel sorumluluğumuz olduğu bilinciyle; meslektaşlarımızın ve bütün yurttaşlarımızın “30 Ağustos Zafer Bayramı”nı kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 29 Ağustos 2022 Pazartesi