Adalar’a Helikopter Pistine Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yazar- MO İstanbul 10 Kasım 2020 Salı
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Haziran 2020 tarihinde onaylanan; Büyükada’da kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında “Helikopter İniş Alanı (Heliport), Teknik Altyapı Alanı ve İskele” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yürütmeyi durdurma kararı verildi.
 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından, Büyükada Helikopter İniş Alanı (Heliport) Teknik Altyapı Alanı ve İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli (UİP- 34914343) Uygulama İmar Planı’nın; hukuka aykırı olduğu, plan yapılan alanın Kentsel Sit Alanı içerisinde yer aldığı dolayısıyla Koruma Amaçlı plan yapılmaksızın herhangi bir planlamanın yapılamayacağı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.
 
İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından oy birliği ile verilen kararda, söz konusu alanın kentsel sit alanında bulunduğu, plan onama sınırının bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kaldığı ifade edildi. 9. İdare Mahkemesi, Büyükada’ya Helikopter Pisti yapılmasına olanak sağlayan planların uygulanması halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağı ve hukuka aykırılık taşıdığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Yazar- MO İstanbul 10 Kasım 2020 Salı