45. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yazar- MO İstanbul 22 Ocak 2018 Pazartesi

İçinde bulunduğumuz coğrafyada barış yerine gerginliğin ve savaşın egemen kılındığı; yurtta OHAL koşullarının gerekçesinden uzak şekilde egemen kılınarak demokrasinin, insan haklarının askıya alındığı; rant uğruna doğamızın, tarihimizin, sosyal ve kültürel değerlerimizin birer birer gözden çıkarılarak metalaştırıldığı; hukuk, adalet ve eşitliğin, Cumhuriyetin kazanımı olan laik ve demokratik yaşamın adım adım ortadan kaldırıldığı, yaşamın her alanının “dönüştürüldüğü”,

bu sürecin önünde engel olarak görülen mesleki haklarımızın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, tüm bu hukuksuzluğa karşı kamu yararı / toplum yararı ilkeleri ile mücadele eden meslek odalarının itibarsızlaştırılmaya ve baskı altına alınmaya çalışıldığı bir ortamda 45. Dönem Olağan Genel Kurulu sürecine girmiş bulunuyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak OHAL koşullarında gerçekleştireceğimiz genel kurul sürecinin ülkemiz gerçeklerini ve yaşadığımız olağandışı siyasal durumun güncel yansımalarını meslek alanı üzerinden yorumlayarak daha iyi bir gelecek uğruna mücadelemize ışık tutup heyecan katmasını amaçlıyor,
tüm meslektaşlarımızı 44. Dönem Şube Yönetim Kurulu çalışmalarının da değerlendirileceği Genel Kurulumuza ve seçimlerimize katılmaya çağırıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi

44. Dönem Yönetim Kurulu

 

Çoğunluklu Genel Kurul

Tarih    : 17-18 Şubat 2018 Cumartesi-Pazar, Saat: 09.00-17.00

Yer      : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası Kemankeş Cad. No. 31 Karaköy, Beyoğlu 34425 İstanbul

PROGRAM

  1. Gün: Teknik Kongre

Tarih    : 23 Şubat 2018 Cuma, Saat: 09.30-18.00

Yer      : İTÜ Taşkışla, Prof. Nezih Eldem Konferans Salonu (No. 109)

  1. Gün: Çoğunluksuz Genel Kurul

Tarih    : 24 Şubat 2018 Cumartesi, Saat: 09.00-17.00

Yer      : İTÜ Taşkışla, Prof. Nezih Eldem Konferans Salonu (No. 109)

Gündem

1.Açılış

2.Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu

3.Açılış konuşmaları

4.Konuk konuşmaları

5.Çalışma raporunun okunması, üzerinde görüşme yapılması ve onaya sunulması

6.Yönetim Kurulu, Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, Denetleme Kurulu ve Oda Genel Kurulu delege, asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak ilan edilmesi

7.Yeni çalışma dönemine yönelik öneriler, dilekler

8.Kapanış

 

3.Gün

Seçimler

Tarih    : 25 Şubat 2018 Pazar, Saat: 09.00-17.00

Yer       : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası

Kemankeş Cad. No. 31 Karaköy, Beyoğlu 34425 İstanbul

Yazar- MO İstanbul 22 Ocak 2018 Pazartesi