Zeytinburnu Eski Tank Fabrikası Arazisine İlişkin Ayrıcalıklı İmar Planı Yargı Kararıyla İptal Edilmiştir

Yazar- MO İstanbul 19 Nisan 2017 Çarşamba

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 ada 6 ve 31 sayılı parseller üzerinde bulunan ve kültür varlığı olarak tescilli askeri yapıları da üzerinde bulunduran arazinin ayrıcalıklı imar haklarıyla konut, ticaret ve turizm alanına çeviren imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin 22.02.2017 tarih ve 2017/441 sayılı kararıyla iptal edildiği 17.04.2017’de tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19.11.2013 tarihinde onaylanan ve 06.12.2013-06.01.2014 tarihleri arasında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından askıda ilan edilen imar planları, bölgenin sosyal ve teknik donatı dengesini bozması, kamuya açık bir donatı alanını ortadan kaldırması, plan bütünlüğü ve plan kademelenmesi ilkelerini göz ardı etmesi sebebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından iptali istemiyle yargıya taşınmıştı.  İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararı ile dava konusu ayrıcalıklı imar planlarının kamu yararına aykırı bir işlem teşkil ettiği hukuken de tescil edilmiştir.

İmar Planları aracılığıyla kamuya ait olan değerlerin ayrıcalıklı imar hakları ile kamu elinden çıkartılmasına karşı sorumlu Meslek Odaları kamu yararından yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyor; yargı kararlarıyla kanunlara aykırı olduğu tescillenmiş işlemleri tekrarlamakta ısrarcı olan, plan onay yetkisine sahip kamu kurumlarını kamu yararı çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 19 Nisan 2017 Çarşamba