Cum1Ara - 3Oca10:00Oca 3- 18:00TMMOB IV.İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU(Aralık 1) 10:00 - (Ocak 3) 18:00 Harbiye Askeri MüzesiKategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

01 Aralık 2017 Cuma

 09.00-11.00 Kayıt – Açılış Konuşmaları

Açılış Konuşmaları

Çerçeve Sunum; 10.Yılında Kent Sempozyumu

Mücella YAPICI Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

I.OTURUM  KENT VE ADALET

11.00- 13.00

 

Oturum Başkanı Ayfer EĞİLMEZ

TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI 34.Dönem YK Üyesi

 

Prof.Dr.İzettin ÖNDER

Prof.Dr.Ruşen KELEŞ

Prof.Dr.Cevat ERDER

Av.Fikret İLKİZ      

 

13.00 – 13.45 Yemek Arası

 

 II.OTURUM EMEK, MESLEK ÖRGÜTLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KENT VE ADALET

13.45-15.45

Oturum Başkanı Cevahir Efe AKÇELİK

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Sağlıkta Dönüşüm ve Şehir Hastaneleri Gerçeği

Dr. Güray KILIÇ  İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları İzleme Komisyonu Üyesi

Kentlerde Eşitsizliğin Yeniden Üretiminde Eğitim Sisteminin Rolü

Feray AYTEKİN AYDOĞAN  Eğitim – Sen Genel Başkanı

Emekçilerin İstanbul’unun Dönüşümü

Doç. Dr. Hakan KOÇAK

Hukuk, Yargı ve Adalet

Alev Seher Tuna  İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı

15.45-16.00 Ara

III.OTURUM    KENT POLİTİKALARININ MEKANSAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

16.00-18.00

Oturum Başkanı TAYFUN KAHRAMAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Mega Dönüşüm Projesi Olarak İstanbul     

Esin KÖYMEN TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu II Büyükkent Bölge Temsilciliği YK Başkanı                   

İstanbul İçin Kimliğine Saygılı Bir Ulaştırma Politikası Gerekli

Prof. Dr. Güngör EVREN TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Köprüden Önce Son Çıkış; İstanbul’da Mega Projeler

Meryem KAYAN TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Bir Mega Kentte Gündelik Hayat

Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

02 Aralık 2017 Cumartesi

I.OTURUM GÖÇ MEKANLARI VE KENT YURTTAŞLIĞI

09.00-11.00

Oturum Başkanı Nail GÜLER

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

İstanbul’da Gettolaşma

Doç. Dr. Şükrü ASLAN  MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Kent Mülteciliği ve “Birlikte Yaşam” için Yerel Sorumluluklar

Kumru ÇILGIN  TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube YK Üyesi

Hemşerilik için Müşterekler Siyaseti

Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR

 11.00-11.15 Ara

 II.OTURUM KENTSEL  YAŞAMDA  ADALET

11.15-13.15

Oturum Başkanı SELİN TOP

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Kentin Erkek Egemen Yüzü  

Handan KOÇ  Feminist Yazar

Mekanda Adalet ve Sakatlık

Mekanda Adalet Derneği

Toplumsal Dayanışmanın Yokluğunda Engelliye Dönüşen Sakatlar

Bülent KÜÇÜKASLAN

Yaşlılar ve Kentimiz

Mahinur ŞAHBAZ  Emekliler Dayanışma Sendikası MYK Eş Sözcüsü                                                        

13.15-14.00 Yemek Arası

III.OTURUM İSTANBUL’DA DOĞAL YAPININ DÖNÜŞÜMÜ

14.00 – 16.00

Oturum Başkanı  Nusret SUNA

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

İstanbul’da Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Tarımın İstanbul Hali, Bir Hak Olarak Ekolojik Tarım

Murat KAPIKIRAN  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

İstanbul’un Tatlı Su Kaynakları Ve Sorunları

Doç. Dr. Özcan GAYGUSUZ   TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi

İstanbul Ormanlarında Gözlenen Değişimlerin ve Kaybolan Fonksiyonel Değerlerin İrdelenmesi

Prof. Dr. Ünal ASAN  TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi                                   

16.00-16.15 Ara

IV.OTURUM KENTSEL VE İKLİMSEL DÖNÜŞÜM

16.15-18.45

Oturum Başkanı Battal KILIÇ

TMMOB MMO İstanbul Şube YK Başkanı

Kent Hakkı Bağlamında Sağlıklı ve Güvenli Kentler: Asbest ve Kentsel Dönüşüm Örneği Onur GÖKULU   Kimya Yüksek Mühendisi                  

Kentsel Dönüşümde Toplum Sağlığı ve İSİG

İbrahim M.TATAROĞLU TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri      

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Oluşturduğu Isı  Adası ve 3.Havalimanının Kent Üzerine Oluşabilecek Etkisi Konusunda Ekolojik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Doğan KANTARCI                                                   

İklim Değişikliği ve Kentleşme

Prof. Dr. Miktad KADIOĞLU İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Ulaşım ve İklim                     

Menekşe KIZILDERE  Çevre Yüksek Mühendisi

03 Aralık 2017 Pazar

I.OTURUM İSTANBUL’DA ARAZİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

10.30-12.00

Oturum Başkanı Erol CELEPSOY

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı

Arazi Yönetimi ve İstanbul Yansımaları

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbul Bölgesi Elektrik Enerjisinin Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunları   

Gazi İPEK TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube İstanbul Şube                    

Akıllı Kentler ve Kent Bilgi Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

12.00-12.45 Yemek Arası

II.OTURUM MEKAN,KİMLİK,KÜLTÜR

12.45-14.45

Oturum Başkanı Sami YILMAZTÜRK

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube YK Başkanı

Neoliberal Dönemde Kent ve Mimarlık

Hüseyin Sinan OMACAN TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube II. Başkanı

İstanbul’da Anıt Yapı Rekonstrüksiyon Projeleri Bir Koruma Söylemi midir?

Prof.Dr. Zeynep ERES İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Var Olanı Yok Saymak: Neoliberal Kentleşmede Arkeoloji

Yiğit OZAR Arkeologlar Derneği İstanbul Şube YK Başkanı

İstanbul Kimliğinin Değişimi Üzerine

Behiç AK Mimar / Sanatçı

14.45-15.00 Ara

III. OTURUM  MEDYA, KENT VE İLETİŞİM

15.00-17.00

Oturum Başkanı Melda ONUR

Sosyal Haklar Derneği / 24.Dönem İstanbul Milletvekili

Utku ZİRİĞ                  Gazeteci /Açık Radyo-Yeşil Bülten

Berkant GÜLTEKİN      Gazeteci / BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi

Rıfat DOĞAN                Gazeteci / diken.com.tr

Elif İNCE                      Gazeteci

17.00-17.15 Ara

İSTANBUL KENT FORUMU 17.15-20.00

Kent ve Yaşam Alanları Mücadelesi Veren Tüm Kişi ve Kurumların Katılımı İle…

Forum Moderatörü Akif Burak ATLAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri

 

Sempozyumun broşürü için tıklayınız…

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

Tarih

1 Aralık 2017, Cuma - 10:00 - 3 Ocak 2018, Çarşamba - 18:00

Yer

Harbiye Askeri Müzesi

X