Cts10Tem10:30- 17:30KAMU YARARI BAKIŞIYLA MİMARLIK VE TOPLUM BULUŞMALARI – 1 DÖNÜŞEN KENTLER, DEĞİŞEN YAŞAMLAR10:30 - 17:30 Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryum Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Bugün kentlerimizde, ülkemizde ve dünyada, kentsel mekânda, kırsal alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. Küresel neoliberal politikalarının, piyasa mekanizmalarının ve sermaye baskısının şekillendirdiği kentlerde ve tüm yaşam çevrelerinde kamu yararı ilkesi ve toplumcu anlayış önceliğini kaybetti. 2020 yılına damgasını vuran salgın sorunu ile farklı boyutlar da kazanan süreçler mesleğimizin güncel bilgi birikimini ve deneyimini akılcı yöntemlerle kullanarak sorgulamalar yapmayı, çeşitli işbirliği modelleri geliştirerek çözüm önerileri üretebilmeyi gerekli kılıyor.

TMMOB Mimarlar Odası 47. Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak, kentlerimizin ve genelde ülkenin meslek bağlamındaki çok boyutlu sorunlarına uzmanların, güncel bilgilerin ve araştırmaların katkılarıyla yaklaşarak ortak akılla bakışlar sunabilmeyi, bunları toplumla paylaşabilmeyi, sağlıklı ve sürdürülebilir geleceğimize katkı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz.

Bu bakış açısıyla, TMMOB Mimarlar Odası olarak Bursa, Muğla, Giresun ve Şanlıurfa’da yapılması planlanan “Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları” kapsamında farklı kentlerde güncel tartışma temaları çerçevesinde katılımcı, disiplinler arası oturumlar düzenleyerek konuları çok yönlü değerlendirmek, kentlerde yaşanan dönüşümler ve değişimler bağlamında yaşanan sorunlara, çevre, kent, insan hakları, hukuk, kimlik, koruma bilimi açılarından bakarak ve uzman birikimleriyle desteklemek hedeflenmektedir.

Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları”, geleceğin çağdaş, uygar kentsel mekanlarının planlanmasında, yeniden üretilmesinde yön gösterici olacak, yerele ait sorunların, yönetimlere dair önerilerin, kullanıcılar perspektifinden de tartışılacağı forumlarda ilgili meslek insanlarıyla, disiplinlerarası uzmanların, yerel yönetimlerin ve halkın buluşmasını, ortak değerlendirme platformlarının oluşmasını sağlayacaktır.

Geleceğin bilimsel, çağdaş, duyarlı kentsel politikalarında söz konusu buluşmaların olumlu katkılarla yaşama yansımasını umuyor; sizleri “Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık ve Toplum Buluşmaları” kapsamında 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Bursa’da düzenlenen “KENTSEL DÖNÜŞÜM, ÇEVRE VE İNSAN” konulu Panel/Forum’da birlikte olmaya davet ediyoruz…

Program için tıklayınız.

TMMOB MİMARLAR ODASI

47.Dönem Merkez Yönetim Kurulu

Kamu Yararı Bakışıyla Mimarlık Ve Toplum Buluşmaları-1
“Dönüşen Kentler, Değişen Yaşamlar”

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryum / Bursa /10 Temmuz 2021

Sempozyum Sekreterliği
Adres: Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak No:4 Kat:2 Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 417 37 27  Faks: 0 312 418 03 61
Web: www.mo.org.tr  E-Posta: info@mo.org.tr

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Tarih

10:Temmuz 2021, Cumartesi - 10:30 - 10:Temmuz 2021, Cumartesi - 17:30

Yer

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryum