Prş22Kas - 23Kas 2210:00Kas 23Bahçeşehir Üniversitesi CAUMME- PAUMME Konferansı10:00 - 18:00 (23) Etkinliği Gerçekleştiren: Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kategori:Diğer Etkinlikler

Detaylı Bilgi

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ‘CAUMME-Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle-East’ isimli Uluslararası Sempozyum ve PAUMME-Projeler Sergisi’nin dördüncüsünü 22-23 Kasım 2018’de  BAU Kuzey Kampüs’te gerçekleştirecektir.

Uluslararası sempozyumun teması ‘Borders in Architecture‘ olarak belirlenmiş ve konu başlıkları farklı disiplinlerin araştırmacılarına açık olarak düzenlenmiştir. Sempozyum kitapçığının dışında, seçilmiş bildiriler Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research hakemli dergisinin özel bir sayısında yayınlanacaktır.  Ayrıca arzu eden yazarlarla bir Kitap Yayını Projesi oluşturulacaktır. Bu bağlamda mesleki çalışmalarını sunmak isteyen tüm araştırmacılar, lisansüstü ve doktora öğrencileri CAUMME 2018’e katılabilirler.

Sempozyumun yanısıra, mesleki işlerini sergilemek isteyen mimarlar ve tasarım ofisleri, çalışmalarını paylaşmak üzere PAUMME 2018 Sergisi’ne davetlidirler. Sunulan işlerin, bulundukları bölgenin kentsel ve mimari özelliklerini yansıtmaları ve son on yıl içinde gerçekleştirilmiş ve/veya projelendirilmiş çalışmalar olmaları beklenmektedir. Gönderilen tüm işler web sitesinde belirtilen format, içerik ve teslim koşullarını karşılamalıdır.

Ayrıntılı detaylar için sempozyumun ve serginin ana sayfası aşağıdaki linkten görüntülenebilir:

http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/11951-caumme-paumme-2018

Etkinliği Gerçekleştiren

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Tarih

22:Kasım 2018, Perşembe - 10:00 - 23:Kasım 2018, Cuma - 18:00