Çrş24Nis - 26Nis 2410:00Nis 267. Uluslararası Dünya Yapı Kongresi Geçmişten Geleceğe: Mimarlık ve Yapı10:00 - 17:00 (26) İstanbulKategori:Diğer Etkinlikler

Detaylı Bilgi

Organizasyon Komitesi

Görün Arun
Fevziye Aköz
Merve Anaç
Nusret Suna
Ali Osman Kuruşçu
Deniz Mazlum
Zafer Akdemir
Tayfun Kahraman
Ali Rüzgar
Şerife Özata

KONU: 2014 yılında Mimarlık Vakfı himayesinde kurulan Türkiye Dünya Yapı Kongreleri Grubu (SEWC-Türkiye), Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteği SEWC Uluslararası Kongreleri’nin 7.sini 24 – 26 Nisan 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da “Geçmişten Geleceğe: Mimarlık ve Yapı” konusu ile düzenleyecektir. Structural Engineering World Congress (SEWC) / Dünya Yapı Mühendisliği Kongreleri; American Concrete Institute International (ACI), International Association of Shell and Spatial Structures (IASS), Japan Structural Consultants Association (JSCA), National Council of Structural Engineers Associations (NCSEA), Structural Engineering Institute of ASCE (SEI/ASCE), Structural Engineers Association of California (SEAOC) tarafından, yapı mühendisliğinin teknik ve profesyonel konularını kapsayacak Uluslararası Kongreler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. SEWC2019 Uluslararası Kongresi’nin kapsamı, Yapı ve Mimarlık alanındaki en son teknolojilerin bilinirliğini arttırmak, karmaşık mimari ve yapısal uygulamaların tanıtımını sağlamak, dünya çapındaki farklı alanlardaki profesyoneller arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve mimarlığın mühendislikle arasındaki tarihi ve ontolojik yönlerini keşfetmek için eşsiz bir forum sağlamaktır. Bu Kongre’de; konuyla ilgili her disiplinden akademisyen, uzman ve uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere katılımı beklenmektedir. Kongre dili İngilizcedir. Oturumlarda Türkçe’ye çeviri yapılacaktır.

SEWC2019 KONU BAŞLIKLARI

 • A- Mimari Tasarım Modern Mimari, Tarihi Alanda Çağdaş Tasarım, Akıllı Bina Tasarımı, Yeşil Bina Tasarımı, BIM Tasarımı, Peyzaj Tasarımı
 • B- Tarihi Anıtlar ve Sitler Geleneksel Mimari, 20 yy Mirası, Arkeolojik Alanlar, Altyapı Varlıkları Yönetimi, Arşiv Çalışmaları, Dokümantasyon, Hasar Tespiti, Tarihi Yapı Restorasyonu, Yapı Tarihi
 • C- Yapı Mühendisliği Yapı Tasarımı (Betonarme, Ahşap, Çelik vb Yapılar), Yüksek Yapılar, Köprüler, Cam Yapılar, Büyük Açıklıklı Yapılar, Asma Germe ve Membran Yapılar, Hareketli Yapılar (Katlanır, Kinetic ve Uyumlu Yapılar), Geleneksel Yığma Yapılar, Yapısal Teşhis ve İzleme, Yapıların Hizmet Ömrü, Enerji Tasarruflu Yapı Zarfları, Nümerik Analiz ve Simulasyon, Arşiv/Teorik Çalışmalar
 • D- Deprem Mühendisliği Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Yapıların Sismik Onarım ve Güçlendirilmesi, Aktif ve Pasif Kontrol Sistemleri, Performans Esaslı Tasarım, Zemin-Yapı İlişkisi, Deprem Geoteknik Mühendisliği, Yeni Yaklaşımlar, Deprem Tarihi
 • E- Ulaştırma Sistemleri (Karayolu, Metro, Havaalanlarıi Tren İstasyon vb. Tasarımlar), Yol Altyapısının Çarpma Dayanımı, Ulaşım Güvenliği, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Ulaşım Planlaması,
 • F- Çevre Mühendisliği Sürdürülebilir Gelişme ve Yapı, Yapı üzerine Çevre Etkisi (have, kara, su, kirlilik, vb), Yapı Ömrünün Çevresel Döngüsü, Kullanım Sağlığı ve Risk Konusu, Su Arıtma ve Kirli Suyu Toplama, Arıtma ve Deşarjı,
 • G- Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği Kıyı ve Açık Deniz Yapıları, Su Kaynağı Yapıları, Nehir Mühendisliği, Kıyı Hidrodinamiği, Liman Planı ve Yönetimi, Marina Tasarımı, Denizcilik Teknolojisi, Ekolojik Kıyı Yapıları
 • H- Malzeme Mühendisliği Seramikler, Metal ve Alaşımlar, Beton ve Harçlar, Çimentolu Malzemeler, Polimerler, Kompozitler, Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri, Test Metotları
 • I- Yapı İşletmesi Yönetimi İnşaatta otomasyon ve robotlar, Yapı Bilgi Modellemesi, Talep ve İhtilafların Çözümü, Proje Bütünlemesi, Proje Maliyeti ve Zaman, Kalite Kontrolü ve İnsan Kaynağı, İnşaat Risk Yönetimi, İnşaat Yönetiminde Uluslararası ve Global Konular, Proje Planlaması ve Yönetimi, Strateji Yönetimi
 • J- Şehircilik Kentsel Dönüşüm, Yerleşim, Doğal, Kültürel ve Tarihi Çevre, Büyük Şehircilik Projeleri, Ulaşım ve Alt Yapı Projeleri, Kırsal Alanlar, Kıyı Alanları, Kentsel İyileştirme, Dayanıklı ve Akıllı Şehirler, Hak ve Yasal değişiklikler
 • K- Afetler ve Risk Azaltma Yangın Mühendisliği, Sel, Tayfunlar, Deprem, İklim Değişikliği, Risk Analizi, Risk Modellemesi, İzleme ve Yönetim, Afet sonrası İyileştirme
 • L- Eğitim Mimarlık Eğitiminde Yapı, Mühendislik Eğitiminde Yapı, Öğrencilerin Yapı Algısı, Mimar ve Mühendisler arasındaki İletişim ve Ortaklık, Geleneksel Yapı ve Yapım Tekniklerinin Eğitimi
 • https://sewc2019.org

Tarih

24:Nisan 2019, Çarşamba - 10:00 - 26:Nisan 2019, Cuma - 17:00

Yer

İstanbul