3ds Max

3ds Max

Program Hakkında

Hızlı bir şekilde modellemeye başlamak için parametrik şekilleri ve nesneleri verimli bir şekilde oluşturan 3ds Max, oluşturulan dünyaları Graphite veya Material Explorer gibi yeni ve güçlü araç takımları ile şekillendirir. İstenilen görünümü oluşturmak için, tutarlı bir arabirim aracılığıyla entegre olan çoklu gerçekleyiciler kullanılabilir veya karakter, bağımsız animasyon karesi ve yöntemsel araçlı bir sahnede neredeyse her türlü parametreden animasyon yapılabilir. Alan eğimleri, çakışmalar, dokular, tümleşik parçacık etkileri, saç ve tüy simülasyon olanağı sağlayan 3ds Max, tasarımcılara AutoCAD ve Revit aileleriyle tümleşik iş akışları sunan 3B modelleme ve gerçekleme çözümünü kolaylaştırır. Geliştirilmiş arabirim, veri yönetimi ve iş akışı özellikleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkaran, hızlı bir şekilde modellemeye başlamak için parametrik şekilleri ve nesneleri verimli bir şekilde oluşturan, poligon modelleme, pürüzsüzleştirme ve doku ekleme özellikleriyle birlikte, geliştirilmiş “spline” modelleme araçlarına sahiptir. Paket program Mental ray gerçekleyici ile entegre olur ve Global Illumination gibi gelişmiş fotorealistik aydınlatma özellikleri içerir. 3ds Max’e özel olan Exposure sayesinde güneş, gökyüzü ve yapay aydınlatma simülasyonu ve analizi özellikleri vardır.

3ds Max modelleme programı temel eğitimin hedefleri,

• 3ds max design arayüzünün algılanması,
• Hedeflenen sahne için alt paneller içersinde ilgili başlıklara kolay ulaşılması,
• Görüntü kontrollerinin rahatlıkla gerçekleştirilmesi,
• Mimari model oluşturulmasında izlenen yöntemlerin algılanması,
• 2 ve 3 boyutlu basit objelerden ana modellerin oluşturulması,
• Tasarım alternatiflerinin oluşturulmasında kullanılan yöntemler,
• Parametrik girdi kullanımı ve avantajları,
• Objelere değiştiricilerin uygulanması,
• Malzeme oluşturma ve atamanın gerçekleştirilmesi,
• Işık ve kamera oluşturma,
• Mental Ray Render ayarları,
• Fotoğraf gerçekliğine yakın perspektiflerin oluşturulması,
• Baskı ve ekran sunumlarına yönelik dosya yaratma,
• Basit canlandırmaların yapılması ve obje hareketlerinin kontrolüdür.